Tillbaka till Kattsjukdomar

Vaccinering orsakar tumörer i sällsynta fall

I USA har man en ökning av antalet sarkom hos katt. Sarkom är en ovanlig form av elakartad cancer som utgår från stödjevävnaden. Antalet fall har ökat sedan vaccinering av katter blev allt vanligare. I USA vaccineras katter vanligtvis i nacke eller lår, och det är just på dessa ställen en ökning av sarkom har observerats.

Det är viktigt att påpeka att frekvensen, trots ökningen, är mycket låg. Endast 2-4 per 10 000 katter insjuknar i sarkom. Det är framförallt vaccin mot rabies och FeLV som anses öka risken för tumörer. Det finns alltså inget skäl att avstå från den viktiga årliga vaccineringen mot kattsnuva och kattpest som såväl ute- som innekatter bör få.

Ofta utvecklas cancern inom några veckor till månader, i andra fall krävs flera år. Kattindividerna är ofta unga då vaccinassocierade sarkom uppträder – icke vaccinassocierade sarkom uppträder vanligen först då katten är mellan åtta och tio år gammal.

Vaccinassocierade sarkom är mycket aggressiva och trots operation kommer de ofta tillbaka – prognosen är med andra ord dålig. Katter drabbas oftare än hundar. Man tror att tumörerna uppkommer på grund av en inflammatorisk reaktion som orsakas av vaccinet, men att även egenskaper hos just de katter som drabbas, spelar en stor roll för utvecklandet av sarkom.

Vaccine-Associated Feline Sarcoma Task Force (VAFSTF) rekommenderar att vaccinering mot rabies och FeLV sker i underhuden i nedre delen av bakbenen för att eventuella tumörer ska kunna upptäckas tidigt och att radikal kirurgi ska kunna användas. VAFSTF föreslår också att alla knutor som finns kvar tre månader efter vaccinering ska undersökas.

I Sverige erbjuder Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) en kostnadsfri bedömning av prover från misstänkta vaccinassocierade sarkom. Misstänkta sarkom är följande:

  • Knutor vid vaccinationsstället som kvarstår tre månader efter vaccination.
  • Knutor vid vaccinationsstället som är större än 2 cm i diameter.
  • Knutor vid vaccinationsstället som ökar i storlek en månad efter vaccination.

Projektet bekostas av Djurvännernas förening i Stockholm. För ytterligare information, kontakta Erika Karlstam, Bodil Ström Holst eller Lena Englund via SVA’s växel 018-67 40 00.
Referat av Käthe Nilsson, Webkattidningen Spinn
Källa: Svensk Veterinärtidning Nr 11 År 2001

Läs mer om vaccinering av katt 

Lämna ett svar