Tillbaka till Kattsjukdomar

Urinsten hos katter

Vad är urinsten?

Urinsten är följden av att vissa ämnen, i synnerhet fosfor och magnesium (struvit), kristalleras i urinen. Orsaken till denna kristallation tillskrivs höga halter av fosfor och magnesium i födan. Det har också konstaterats att kristalliseringen lättare äger rum i urin som inte är tillräckligt sur.

Denna typ av problem kallas ibland också för Feline Urologic Syndrome (FUS), vilket emellertid inte är helt sant. Orden urologic syndrome hänför sig till problem som kan uppstå i urinsystemets samtliga delar och borde egentligen bara användas som ett kollektivt namn för alla typer av njur- och urinblåseproblem.
Vätskebalans

Katternas törstreflex är inte särskilt välutvecklad utan de behöver litet hjälp för att få i sig tillräckligt med vätska. Därför är det uppenbart varför vi använder uttrycket ”våtfoder”. Forskning har visat, att när katten får våtfoder ökar både vätskeintag och urinproduktion jämfört med när maten ges i form av vanliga torrfoder. Genom att ge katten våtfoder säkerställs alltså att urinen blir mindre koncentrerad och därmed minskar också risken för kristallisering. Kosthållning med vissa torrfoder leder till kraftigare, mera koncentrerad urin som innehåller proportionellt mera salter, vilket har den effekten att surhetsgraden på urinen minskar och kristallisering gynnas. i SPECIFIC FSD och FCD har dessa problem övervunnits (se särskilda egenskaper nedan). I vissa fall kan det vara lämpligt att ge katten våtfoder om urinstensproblem är kända. SPECIFIC Canflex-förpackningar är idealiska för detta ändamål. Katten äter dem synnerligen gärna och detta säkerställer ett bra vätskeintag.
Hur kan du känna igen problemet?

Om du märker att din katt förefaller att ha ont när den kissar, att den behöver gå i sin låda oftare eller om blod förekommer i urinen, då ska du kontakta din veterinär. Vanligen utför veterinären en grundlig klinisk undersökning men det kan också behövas röntgenbilder eller ultraljudsundersökning för att bekräfta diagnosen.
Behandling av urinsten

1. Kirurgiska ingrepp
Om stenarna blockerar urinvägarna och hindrar urinen från att komma fram går det vanligen inte att undvika operation.

2. Mediciner
Om veterinären skriver ut medicin är det viktigt att du följer doseringen och inte avslutar någon behandling enbart för att symtomen försvunnit.

3. Allmänna regler

  • Se till att katten har tillgång till rikligt med färskt och rent dricksvatten.

Rengör kattlådan varje dag. Vissa katter går inte i en nedsmutsad låda tillräckligt ofta och detta kan leda till att urinen blir mera koncentrerad.

4. Diet
Det finns speciella foder som hjälp vid urinstensproblem.

Orsakar torr kattmat urinsten?

Har dieten betydelse för uppkomsten av olika urinvägssjukdomar? Det är en fråga som vi ibland får från våra läsare. När det gäller hund har vet.med.dr Astrid Hoppe i en tidigare artikel (Doggy-Rapport nr 2/1994) slagit fast att det inte finns något sådant känt samband mellan t.ex. torrfoder och uppkomsten av urinstenar.Men hur är det när …

Lämna ett svar