Tillbaka till Kattsjukdomar

PRA – en ärftlig kattsjukdom

Vad är PRA?
Det är en ärftlig ögonsjukdom, där katten ser allt sämre ju äldre den blir. Det slutar med att den är helt blind på båda ögonen.

Vad betyder PRA?
Det är en förkortning av Progressiv Retinal Atrofi, fritt översatt till vanlig svenska, fortskridande förtvining av näthinnan.

Kan man bota PRA?
Nej, sjukdomen är obotlig.

Kan min katt dö av PRA?
Nej, sjukdomen är inte dödlig, det angriper ”bara” ögonens synceller i näthinnan.

Smittar PRA?
Nej, det smittar inte.

Hur ärvs PRA?
Sjukdomen har en recessiv arvsgång. Detta är mycket lömskt. Inte förrän två anlagsbärande katter paras blir resultatet kattungar med PRA. Detta kan alltså innebära att två helt friska och seende katter kan få ungar som senare utvecklar PRA.

Kan vilken katt som helst få PRA?
Ja, i stort sett kan vilken katt som helst drabbas av sjukdomen, men mest har det konstaterats på abessinier . Också de katter som parats med aby, t.ex. somali, burma, burmilla, ocicat, orientaler, norsk skogkatt och huskatt löper viss risk att få sjukdomen. Sjukdomen finns också bland hundar t.ex. pudel, cockerspaniel, labrador och tibetansk terrier. Också vi människor kan drabbas av en liknande ögonsjukdom. (Sjukdomen PRA har ej ännu konstaterats på någon somali i Sverige.)

Går det att avgöra om min katt har PRA?
Ja, det finns ett antal specialutbildade veterinären som kan ögonundersöka din katt. Det måste påpekas att undersökningen inte ger besked om katten är bärare av anlaget, bara att den själv, som det nu ser ut, inte kommer att utveckla PRA, Din ordinarie veterinär kan säkert hänvisa till närmaste specialist.

Hur gammal skall min katt vara när jag första gången ögonundersöker den?
För vanlig ögonspegling/lysning bör katten vara ca 12 månader, ERG-undersökning kan göras redan vid 8-12 månaders ålder. (Ögonspegling/lysning och ERG förklaras strax härunder.)

Hur går undersökningen till?
Det finns två olika sätt att undersöka katten, antingen genom det vanligaste, som kallas ögonlysning eller ögonspegling, eller ett lite mer komplicerat sätt: ERG-undersökning.

 • Vid ögonlysning/spegling droppas först en droppe i kattens ögon så att pupillema tillfälligt vidgas, veterinären tittar sedan i ögat, på näthinnan, med något som ser ut som en lysande ficklampa. Undersökningen är helt smärtfri och katten är vaken hela tiden.
 • Vid ERG-undersökningen droppas katten också i ögonen, varefter den sövs för den fortsatta undersökningen. Då sätts små elektroder på ögonen för att kunna mäta mycket små elektriska strömmar. Också denna undersökningen är naturligtvis helt smärtfri. ERG-undersökningar utförs endast av docent och leg. veterinär Kristina Narfström på Veterinärhögskolan i Ulltuna, Uppsala. Du får efter undersökningen ett intyg på undersökningsresultat.Är undersökningen smärtsam för min katt?
  Nej undersökningen är helt smärtfti.

  Hur mycket kostar det att ögonundersöka?
  En vanlig ögonspegling/lysning kostar mellan 400-500 kr. ERG-undersökningen kostar ca 3000 kr, (moms och poliklinikavgift inräknad i båda prisema). Priserna gällde sommaren 1999. Kommer du med fler katter så kan Du ofta få rabatt..

  Hur ofta måste jag undersöka min katt?
  Ögonspegling/lysning måste utföras en gång varje år så länge katten går i avel till den nått 6 års ålder.. Har du ERG-undersökt katten så räcker det att ca 3 år efter ERG:et göra en vanlig ögonspegling/lysning.

  Vad gör jag med min katt om det visar sig att den har PRA?
  Många kattägare blir panikslagna och börjar planera för avlivning, men det finns det ingen som helst anledning till! Katten kommer, även när den är helt blind, att hemma i van miljö kunna röra sig nästan lika naturligt som innan. Den kompenserar att den inte ser med att skärpa andra sinnen.

  Om PRA är konstaterat är det definitivt?
  Om PRA är korrekt diagnostiserat så finns det ingen återvändo. Men risken finns alltid, hur duktig veterinären än är, att hon/han kan ha tolkat utseendet på näthinnan fel. Så är man lycklig ägare av en värdefull avelskatt bör man kanske undersöka katten hos en andra veterinär eller återkomma inom 6 månader för att kontrollera diagnosen, innan man bestämmer sig för kastrering.

  Hur gammal är katten när den börjar utveckla PRA?
  Lindriga sjukdomstecken kan visa sig redan vid 1-2 års ålder. De förvärras sedan med tiden och efter 3-4 år är de grava. Slutstadiet är definitivt, blindhet på båda ögonen.

  En katt som har utvecklat PRA, har den ont av det?
  Nej, katten har inga smärtor p.g.a. PRA. Ägare till innekatter som utvecklat PRA har ibland inte, förrän veterinär konstaterat att katten är helt blind, kunnat ana att det är något fel på kattens ögon. Katten utvecklar sina andra sinnen och kompenserar att den inte ser. Den klarar sig alltså mycket väl i en van och trygg hemmiljö.

  Om jag tänker köpa en somali eller abykattunge, vad skall jag tänka på?
  Om du köper av en seriös uppfödare så kan denne visa upp ett intyg ( ej äldre än 12 mån.)på att ungens föräldrar är ögonspeglade/lysta. Köp inte ungar vars föräldrar inte är ögonundersökta! Det måste påpekas att detta intyg inte är en fullständig garanti för att kattungen inte skall få PRA.

  Kan jag kräva att den avelshane jag önskar använda är nyligen ögonundersökt?
  Om hankattsägeren är seriös så kan han/hon visa klara papper ifrån en nyligen gjord undersökning ( ej äldre än 12 mån.).Använd inte hanar vars ägare inte ögonundersöker! Tänk på rasens bästa!

  Kan jag kräva att besökande honor till min hane nyligen är ögonundersökta?
  Ja, det skall du absolut göra, tag inte emot icke ögonundersökta honor! Tänk på rasens bästa!
  Text och copyright: Anders Lilja
  Fackgranskat av: Docent, leg. veterinär Kristina Narfström och Berit Stagnelid.
  Katt.nu har fått enskilt tillstånd av Gudrun att lägga ut artikeln.

Lämna ett svar