Tillbaka till Kattsjukdomar

Njurproblem hos katter

Vad är det som ger katter njurproblem?

Njurproblem hos yngre katter är ofta följden av nedärvda effekter i själva njurarna eller andra delar av urinvägarna. En annan tänkbar orsak är giftiga ämnen som kan ge upphov till allvarliga skador på njurarna.

Nedsatt njurfunktion i högre åldrar kan förorsakas av upprepade inflammationer i njurarna, njursten eller inflammation någon annanstans i kroppen (t.ex. i levern).

Under normala förhållanden forslar blodet näringsämnen och syre till kroppens alla delar. Avfallsprodukter från ämnesomsättningen, vilka kan vara giftiga om de förekommer i höga koncentrationer, transporteras i blodet till njurarna. Njurarna filtrerar sedan ut dessa avfallsprodukter ut blodet. Denna filtreringsprocess gör det också möjligt att i en annan del av njurarna ta hand om ev användbara ämnen som alltjämt finns kvar i blodet. Denna process kallas resorption.
Konsekvenserna av njurproblem

Störningar i filtrerings- eller resorptionsprocesserna kan uppkomma, beroende på vilken del av njurarna som påverkas.

Filtrering
Blodet kanske inte renas ordentligt, vilket kan leda till för hög ureahalt i blodet.

Symptom:

 • Slöhet och nedstämdhet
 • Aptitminskning
 • Halitos (andedräkten luktar ammoniak)
  Resorption
  Viktiga ämnen tas inte upp, vilket medför förlust av kroppsvätskor, salter och näringsämnen.Symptom:
 • Kraftig törst
 • Katten kissar mera och oftare
 • Hud- och pälsproblem
 • Trötthet
 • ViktförlustVanligtvis kommer veterinärem att ta blod- och urinprover för att få fram svårighetsgraden på åkomman och besluta om lämpligaste behandling. Tyvärr går det inte att läka skadade partier på njurarna. Dock kan din katt alltjämnt njuta av livet med rätt vård och modifierad kosthållning.
  Behandling av njurproblem hos katterVeterinären kommer att ge dig alla anvisningar om hur du behöver förändra din katts livsföring. Dessutom kan veterinären också komma att ordinera mediciner och/eller en modifierad kosthållning.1) Allmänna åtgärder
 • Se till att katten alltid har tillgång till färskvatten
 • Rengör kattlådan regelbundet. Om katten dricker mera, betyder detta att den kissar oftare.
 • Dela upp maten på många och små mål.
  2) Mediciner
  Om veterinären ordinerar mediciner ska du noga följa alla anvisningar, även om symptomen förefaller att ha försvunnit.3) Diet
  Veterinären kan ordinera SPECIFIC Dietfoder till njursvaga katter med låg proteinhalt (FUW).Om njurarna inte fungerar optimalt, måste målsättningen vara att utfodra din katt med sådant som ger relativt få nedbrytningsprodukter i samband med ämnesomsättningen. Detta förhindrar extra belastning på de delar av njurarna som alltjämt fungerar.Textkälla: Lövens läkemedel i Malmö, SPECIFIC (Katt.nu har fått enskild tillåtelse att lägga ut denna text.)

Om PKD – njurcystor

Autosomal dominant polycystisk njursjukdom hos Perser/ExoticVad är polycystisk njursjukdom – PKD? Polycystisk njursjukdom är en ärftlig njursjukdom som har hittats hos perserkatter. Feline polycystisk njursjukdom (PKD) har rapporterats sporadiskt i litteraturen sedan 1967, men egentliga studier av den här renala sjukdomen började inte förrän 1990. En affekterad sex år gammal perserhona remitterades till Ohio State University’s …

Lämna ett svar