Tillbaka till Kattsjukdomar

Kattpest

Kattpest orsakas av ett virus som heter Parvo. Viruset angriper slemhinnor och orsakar varierande grad av symptom såsom feber, magsmärtor, diarré och kräkningar hos katten, ibland så allvarliga att katten snabbt avlider. Förloppet kan gå så fort att symptom endast ses under några få timmar innan katten avlider. Katthonor som smittas under dräktigheten kan föda hjärnskadade kattungar eller så dör fostren i livmodern och hon får missfall. Det finns även katter som inte insjuknar men som är smittbärare under ca 1-2 månader efter smittotillfället.

Idag har vi inte så många fall av kattpest i Sverige, eftersom vi har effektiva vacciner och bra rutiner för att alla kattungar ska bli vaccinerade.

Grundvaccination innebär att kattungar får vaccination tre gånger under sitt första levnadsår:

  • Den första vaccinationen ges vid 8-9 veckors ålder.
  • Den andra vaccinationen ges vid 12-13 veckors ålder.
  • Den tredje vaccinationen ges vid ett års ålder.

Därefter sker revaccination vart tredje år för både inne- och utekatter.

Kattpest kan spridas genom en smittad katts urin och avföring men även av en smittad miljö. Eftersom viruset är så motståndskraftigt (mot desinfektionsmedel och höga temperaturer) så kan alltså sjukdomen föras vidare även till innekatter genom att vi drar med oss viruset in med skor och saker som tas in utifrån.

Kattungar till katthonor som vaccinerats (eller klarat en naturlig infektion) får skydd under sina första 8-12 veckor genom antikroppar i moderns mjölk, därefter måste kattungen vaccineras för att själv kunna bygga upp ett antikroppsförsvar mot parvoviruset.

Diagnos ställs genom avföringsprov, blodprov och genom obduktion om katten avlidit.

Lämna ett svar