Tillbaka till Kattsjukdomar

Katter med foderallergi

Vad är foderallergi?

Negativa reaktioner på födan kallas vanligen foderallergier, en definition som inte är helt korrekt, eftersom uttrycket ”allergi” bara borde användas för att beskriva reaktioner från kroppens immunförsvar. Detta är inte fallet vad gäller alla typer av negativa reaktioner på födan utan de kan också bero på bristande eller felaktig funktion hos matsmältningsenzymsystemet eller på giftiga ämnen i maten.

Hur uppkommer foderallergier hos katter?

Under normala förhållanden bryts samtliga proteiner i födan ned till mycket små enheter som kallas aminosyror. Dessa aminosyror är de enda produkterna från proteinnedbrytningen som generellt sett via tarmväggen kan tas upp i blodomloppet. Ibland absorberas emellertid även helt eller delvis nedbrutet protein. Kroppen kan bli överkänslig mot detta protein, vilket innebär att den reagerar nästa gång den utsätts för det. Ibland kan sådana reaktioner vara häftiga och visa sig i form av hudproblem eller rubbningar i matsmältningen. De ämnen som ger upphov till dessa allergiska reaktioner kallas allergener. Det finns också andra allergiframkallande ämnen än protein.

Ingen vet med säkerhet hur många katter som lider av foderallergier. Det antas att mellan 10 och 15 procent av alla hudproblem hos katter beror på sådana allergier. Allergier förekommer hos alla kattraser och där finns inget samband med kön eller ålder. Foderallergi kan uppträda efter en nyligen genomförd förändring av kosten. I andra fall kan katter utveckla en allergi mot födoämnen som de har ätit under många år.

Konsekvenser av foderallergi

Tecknen på foderallergi varierar mycket och det går inte att ge någon entydig klinisk bild. Det vanligast förekommande är i form av kliande hudbesvär som inte är årstidsbundna. Katten river och slickar sig och detta kan leda till att den tillfogar sig själv sårskador. Dessa hudåkommor kan förekomma över hela kroppen men är mycket vanligare på huvud och hals (-> 50% av fallen). Bland andra typer av hudreaktioner kan nämnas dermatit (många små utslag med skorpliknande utseende), håravfall, bölder och öroninflammationer. Det är inte ovanligt med kombinationer av dessa symtom. Rubbningar i matsmältningen som kräkningar, diarré och väderspänningar kan uppkomma separat eller ibland tillsammans med hudproblem.

Behandling av hud- och matsmältningsproblem till följd av foderallergier

Kattens reaktion på utfodring med hypoallergenfoder är det enda sättet att få en matallergidiagnos bekräftad. En exakt diagnos är väsentlig för att veterinären ska kunna sätta in korrekt behandling. Veterinären kommer att ordinera utfodring med ett foder som bara innehåller en proteinkälla, vanligen protein som katten aldrig, eller sällan, kommit i kontakt med, så att riskerna för befintlig allergi mot detta protein reduceras till ett minimum. Det är detta som utgör grunden för hypoallergenfoder (Hypo=låg).

Hyperallergenfoder för katter består vanligen av lammkött eller lammhjärta, kombinerat med vitt ris. Dessa typer av foder i kombination med färskt drickvatten ska utgöra den enda födan under en period om sex veckor. I samband med befintliga allergier kommer symtomen på klåda och hudproblem att avta efter några veckor. Så snart som en diagnos om foderallergi bekräftats, är nästa steg att få fram vilket födoämne som är boven. Detta är vanligen en både svår och tidsödande uppgift. Om du avser att ge katten mat, som du själv gör iordning, behövs komplettering för att säkerställa att den slutliga kosten blir fullvärdig och välbalanserad. Ett alternativ är att låta katten få ett färdigt, komplett och välbalanserat hypoallergenfoder. Du slipper ifrån den tid det tar och de besvär det innebär att själv ta reda på och blanda till de rätta ingredienserna samtidigt som riskerna för diarré, förstoppning och plackbildning på tänderna reduceras till ett minimum.

Textkälla: Lövens läkemedel i Malmö, SPECIFIC (Katt.nu har fått enskild tillåtelse att lägga ut denna text.)

Lämna ett svar