Tillbaka till FIP – Felin infektiös peritonit

FIP – fördjupad artikel av Odd Höglund, leg.veterinär

FIP – en lömsk sjukdom   

Sjukdomen FIP beskrevs första gången på 60-talet. Idag vet man att orsaken är ett virus som tillhör gruppen coronavirus. En snäll form av detta virus leder till mild diarré. En elakare form av viruset ger upphov till sjukdomen FIP. Många frågetecken kvarstår angående denna på många sätt gåtfulla sjukdom. Det finns idag inget botemedel mot detta virus men sedan ett par år finns ett vaccin.

Smitta och skydd

Coronavirus är allmänt spritt på platser med många katter. Viruset sprids från en smittad katt via avföring, urin         eller saliv. Utanför katten kan viruset överleva flera veckor på en torr yta. Viruset har orsakat stora problem på många katterier.

Då en katt utsätts för smitta kommer viruset in i katten via näsa och mun och kan sedan spridas vidare i kroppen via blodet, förutsatt att kattens antikroppar i slemhinnan inte stoppar viruspartiklarna. Kattens viktigaste skydd mot smitta har visats vara ett starkt lokalt immunförsvar i näs-mun-slemhinnan och i tarmen.

Alla katter blir inte sjuka av viruset. Hur det går för katten beror bland annat på hur elak just den virustypen är, dosen (dvs antalet viruspartiklar), hur gammal katten är och om katten har flera infektioner samtidigt. Exempelvis sänker en samtidig FeLV-infektion kattens odds.

Om en kattmamma har antikroppar i blodet får kattungen antikroppar via modersmjölken. Detta skydd varar inte mer än cirka 8 veckor. Kattungen riskerar sedan att smittas av t.ex. mamman eller någon annan katt (som inte behöver visa några symptom).

Sjukdomen- Våt eller torr FIP

I värsta fall leder en infektion / smitta av detta coronavirus till sjukdomen FIP. Förkortningen betyder felin smittsam bukhinneinflammation (översatt från engelskans feline infectious peritonitis). Oftast drabbas yngre katter, 6-24 månader gamla, men även gamla katter kan drabbas.

Sjukdomen kan se ut på flera olika sätt, delvis beroende på ett samspel mellan virus och kattens immunförsvar.         Vid s.k. våt FIP blir blodkärlen inflammerade och läcker ut vätska som ansamlas i buken eller bröstkorgen. Torr FIP innebär istället att granulom (svulster) bildas på varierande platser i kroppen. Symptomen varierar utifrån vilket         organ som drabbas av granulombildning. Hjärna och nervsystem kan drabbas. Katten kan då få rörelsestörningar, kramp eller beteendeförändringar. Granulom kan också bildas i exempelvis ögonen eller levern. Ibland hittas tecken på både torr och våt FIP samtidigt.

Det anses att det åtminstone tar några veckor för en katt att visa symptom på våt FIP från det att katten smittats av viruset. Torr FIP tar längre tid att utveckla.

Inte så lätt…

Att som veterinär ställa diagnosen FIP är många gånger utmanande. Det är inte ovanligt att säker diagnos kan ställas först efter obduktion. Problemen är flera: viruset är väl spritt vilket medför att påvisande av antikroppar inte är något bevis av värde. Antikropparna kan bero på en gammal infektion eller vara orsakade av den mindre farliga sorten av coronavirus. Symptomen kan variera kraftigt och vara mycket ospecifika, vilket naturligtvis gör det svårare att ställa korrekt diagnos.

Behandling

Behandlingen som ges är endast understödjande och måste betecknas som hopplös. Medicin mot virus som prövats i laboratoriemiljö har fungerat, men är giftigt för katt. Istället är det viktigt att försöka skydda katten mot smitta.

Vaccinering

Kattungarna vaccineras första gången vid 16 veckors ålder, andra gången tre-fyra veckor senare, därefter årligen. Enligt studier som gjorts ger vaccinet ca 85% skydd. Vaccinet ges i form av näsdroppar och stimulerar till skydd i slemhinnan i nos, mage och tarm. Dräktig eller digivande katt får ej vaccineras.

Redan smittad…

Vaccinet skyddar mot infektion / smitta men kan inte påverka ett sjukdomsförlopp som redan igångsatts. Om man starkt misstänker att man har en smittad avelshona (katten behöver inte visa några symptom, en s.k. symptomfri smittbärare) som man vill avla på, kan man försöka hindra smitta till ungarna genom att avvänja och isolera dessa vid senast sex veckors ålder fram till 16 veckors ålder. Sedan vaccineras kattungarna

Skrivet av: Odd Höglund, legitimerad veterinär. Med enskilt tillstånd av Orion Pharma Animal Health

4 kommentarer

Gå direkt till kommentarformuläret

 1. Hej,

  Jag har en katt på snart 9 månader som har fått diagnosen FIP. Jag försöker hitta mer information om denna diagnos, då på många sidor står de att diagnosen har dödlig utgång. Min katt däremot verkar inte påverkad av det utan är hur glad och pigg som helst. Hur är processen med FIP, långsam med dödlig utgång som enda alternativet eller kan han leva med det länge?
  Jag är ytterst tacksam om du har möjlighet att besvara mig
  Vänliga hälsnigar
  Anna

  1. Hej Anna
   Beklagar den tråkiga diagnosen. Tyvärr är FIP alltid dödlig, oftare förr än senare. Tidsaspekten hänger på om det är den torra eller den våta formen av FIP och vilka organ som drabbas. Våt FIP gör att katten blir vätskefylld i sina kroppshålor vilket kan ge snabbare förlopp med tex andningssvårigheter. Torr FIP ger inflammatoriska härdar i olika organ, ibland även hjärnan, och då beror det på hur snabbt och hur omfattande härdarna påverkar/förstör organen. Många gånger finns en kombination av de båda formerna. Det finns läkemedel som kan provas såsom Interferon (mycket dyrt) och kortison (billigt) som kan ge lite lindring men ännu finns inget botemedel tyvärr.
   Ta hand om er!
   /
   Eva Molin
   Guldveterinären

 2. Hej.. vi rädda en katt familj.. varav mamman hade utvecklat FIP och måste tyvärr avlivas. Men hur kan jag göra för att minska risken hos ungarna? dom är ca 8 veckor nu…

  Mvh josefin

  1. Hej Josefin!
   Beklagar kattmammans sjukdom och bortgång. FIP är en individuell mutation av coronaviruset, kattungarna har säkerligen coronaviruset men det behöver inte betyda att det kommer mutera till FIP hos dem. Det finns ännu inga förebyggande eller botande åtgärder att ta till för att undvika att FIP utvecklas mer än att hålla god hygien och framförallt undvika stress som ger nedsatt immunförsvar. Det är viktigt att inte ha för många katter eftersom det ökar smittrycket och stressnivån hos de katter som normalt är mer solitära.
   Lycka till!
   /
   Eva Molin
   Guldveterinären

Lämna ett svar