Tillbaka till Veterinär

Kattsjukdomar

Det finns ett antal olika smittsamma kattsjukdomar som din katt kan drabbas av. Vissa kattsjukdomar är enkla att vaccinera sig mot som t.ex. kattpest och kattsnuva, så det är viktigt att se till att din katt får de vaccinationer den behöver.

Smittsamma sjukdomar som går att vaccinera katten mot:

  • Kattpest – felint panleukopenivirus (FPLV)
  • Kattsnuva – felint calicivirus (FCV) och felint herpesvirus typ 1 (FHV)
  • Kattleukos – (FeLV)
  • Klamydia – Chlamydophila felis
  • Felin Infektiös Peritonit (FIP) – obs, kräver särskilda förutsättningar
  • Rabies

Smittsamma sjukdomar som inte går att vaccinera mot:

  • Felin Immunosuppressivt Virus (FIV)

FIP – Felin infektiös peritonit

Felin infektiös peritonit (FIP) är en sjukdom som orsakas av felint Coronavirus (FCoV). Det är få katter som blir sjuka av de som utsätts för Coronavirus. Coronavirus i sin smittsamma grundform angriper tarmväggarna hos unga katter och ger övergående diarré men är i övrigt ofarlig för de flesta katter. Hos vissa individer muterar dock viruset till en icke smittsam, men …

Förgiftad katt

Djur kan bli förgiftade genom att äta eller andas in något som är olämpligt för dem. Gift kan också tas upp i kroppen via huden eller blodet. Nedbrytningen av gifter sker framför allt i levern, som är kroppens avgiftningsorgan. Nedbrytningsprodukterna utsöndras därefter nästan alltid med urinen via njurarna. Gifter kan ha en riktad verkan på …

Hudtumörer och juvertumörer

Våra sällskapsdjur kan i likhet med människor drabbas av tumörer i olika organ och vävnader. Hos hund och katt hör tumörer i huden och juvret till de vanligast förekommande. Dylika tumörer kan uppträda hos såväl äldre som yngre djur och kan vara antingen god- eller elakartade. Godartade tumörer är oftast relativt små, välavgränsade och långsamväxande. …

Kattens matsmältningssystem

Katten och hunden är båda köttätare. Hunden är dock anpassad för en diet även bestående av vegetabilier, vilket kan ses på dess tänder. Den har fler kindtänder än katten, vilket gör det möjligt för den att tugga och bearbeta växtmaterial. Förutom att tugga fodret tillsätts även saliv i munnen för att underlätta tuggning och sväljning. …

Kattens parasiter

Förekomst Hos svenska hundar kan det förekomma 45 olika parasitarter och hos katter 25 olika arter. Av dessa är 10 arter hos hund och sju hos katt mer regelbundet förekommande. Kunskapen om hur pass vanligt parasiter förekommer hos våra husdjur är ofta begränsad. Vi vet dock att bland vuxna stadshundar påvisas inälvsparasiter hos ca. 5%. …

Katter med foderallergi

Vad är foderallergi? Negativa reaktioner på födan kallas vanligen foderallergier, en definition som inte är helt korrekt, eftersom uttrycket ”allergi” bara borde användas för att beskriva reaktioner från kroppens immunförsvar. Detta är inte fallet vad gäller alla typer av negativa reaktioner på födan utan de kan också bero på bristande eller felaktig funktion hos matsmältningsenzymsystemet …

Kattpest

Kattpest orsakas av ett virus som heter Parvo. Viruset angriper slemhinnor och orsakar varierande grad av symptom såsom feber, magsmärtor, diarré och kräkningar hos katten, ibland så allvarliga att katten snabbt avlider. Förloppet kan gå så fort att symptom endast ses under några få timmar innan katten avlider. Katthonor som smittas under dräktigheten kan föda hjärnskadade kattungar eller så dör …

Kattsnuva

Kattsnuva, även kallat kattinfluensa, orsakas av ett komplex av flera olika virus och bakterier och kan ge allvarlig sjukdom. I kattsnuvans komplex ingår vanligtvis Calicivirus, Herpesvirus och bakterierna Bordetella bronchiseptica och Chlamydofila felis även om fler bakterier kan ställa till infektioner. Kan smitta både direkt och indirekt. Inkubationstiden från smittotillfälle tills symptomen bryter ut är 2-10 dagar. …

Kiss och bajs på fel ställen

Vi har genom alla mail och frågor vi fått, förstått att det är ganska vanligt att katter tillfälligt eller under längre perioder kissar eller bajsar utanför kattlådan. Många av våra läsare frågar oss hur man ska få katten att överge detta beteende. Vi hoppas att ni genom denna artikel ska kunna få råd, hjälp och …

Klamydia hos katt

Hur katten får Klamydia och vad man gör i sådana fall Denna artikel är författad av Caroline Bergelt som är uppfödare av balines och siames under stamnamnet Dream of Silk. Klamydia är något som jag inte önskar någon att få in i sitt katteri. En mycket tråkig och svårbehandlad historia. Denna artikel gör inga anspråk …

Luftvägsinfektioner hos katt

Många olika smittämnen kan var för sig eller tillsammans orsaka luftvägsinfektioner hos katt. Vanligast är virusinfektioner, framför allt s.k. kattsnuva, orsakad av herpesvirus och/eller calicivirus. Virusinfektioner kan senare kompliceras med sekundära bakteriella infektioner. Smittvägar Virus som ger sjukdomar i luftvägarna är luftburna och smittar i regel genom hosta, nysningar eller närkontakt med smittat djur. Den …

När katten är dålig i magen

En av de absolut mest förekommande frågorna handlar om problem med kattens mage. Det kan vara kräkningar, diarré eller förstoppning. Frågor kommer från oroliga mattar och hussar som undrar vad som är fel och hur de ska göra för att komma till bukt med problemet. Ska man låta det vara? Ska man genast till veterinären? …

Njurproblem hos katter

Vad är det som ger katter njurproblem? Njurproblem hos yngre katter är ofta följden av nedärvda effekter i själva njurarna eller andra delar av urinvägarna. En annan tänkbar orsak är giftiga ämnen som kan ge upphov till allvarliga skador på njurarna. Nedsatt njurfunktion i högre åldrar kan förorsakas av upprepade inflammationer i njurarna, njursten eller …

Öronskabb hos katt

Öronskabb är en ganska vanligt förekommande åkomma, speciellt hos utegående katter. Kattens öronskabb kan smitta hund, men inte människa. Kattungar smittas mycket lätt av kattmamman, varför man alltid bör kontrollera en kattunges öron. Det är en vanlig föreställning att öronskabb är lättbehandlat, men i vissa fall kan det vara synnerligen besvärligt och öronskabbsinfektionen återkommer om …

Övervikt hos katter

Hur uppkommer övervikt? Överdriven fetma eller övervikt är det vanligaste problemet till följd av felaktig kosthållning. En katt är överviktig om den ligger 20% över sin idealvikt. Hos katter med rätt vikt ska du lätt kunna känna men inte se revbenen. De skiljer mycket på normal kroppsvikt mellan olika kattraser. Detta gör det svårt för …

PRA – en ärftlig kattsjukdom

Vad är PRA? Det är en ärftlig ögonsjukdom, där katten ser allt sämre ju äldre den blir. Det slutar med att den är helt blind på båda ögonen. Vad betyder PRA? Det är en förkortning av Progressiv Retinal Atrofi, fritt översatt till vanlig svenska, fortskridande förtvining av näthinnan. Kan man bota PRA? Nej, sjukdomen är …

Råttgift

I handeln förekommer ett 30-tal olika råttgifter som alla är godkända och registrerade av Kemikalieinspektionen. De har alla det gemensamt att de skall få råttor eller möss att äta av det. Basen är således något attraktivt födoämne, ofta hela spannmålskorn eller krossade spannmålsprodukter. Det förekommer också pasta, vaxblock eller vaxstavar med innehåll av inbakade krossade …

Sommartips & råd

Visst låter det härligt med sommar! Men för att kunna njuta av den tillsammans med din hund eller katt gäller det att vara väl förberedd. Det lurar många faror i sommarlandskapet! I den här artikeln ger veterinär Ulla Björnehammar tips om hur du klarar några av de vanligaste problemen. Bilresor Katter blir ofta mer besvärade …

Tandresorption (TR, tidigare känd som FORL)

Det är vanligare att katter har problem med sina tänder än vad många tror. Amerikanska studier visar att så gott som alla katter över sju år har någon form av problem med tänderna, vissa visar symptom på tandlossning redan från två års ålder. Utöver tandsten och tandköttsinflammationer orsakade av bakteriebeläggningar på tandens yta så är tandresorption (TR, tidigare …

Tandsten – hos katt och hund

Texten är direkt kopierad/citerad från Sveriges Lantbruksuniverisitet, SLU, deras veterinärfrågor, med enskilt tillstånd.  Tandsten är en beläggning av förkalkat material på tänderna. Beläggningarna startar som plaques, gråvita beläggningar som innehåller bakterier, cellrester och salivens glycoproteiner. Om de första mjuka beläggningarna ligger kvar kommer de så småningom att förkalkas och hårdna. Under tandköttsranden ser tandstenen mörkare ut …

Urinsten hos katter

Vad är urinsten? Urinsten är följden av att vissa ämnen, i synnerhet fosfor och magnesium (struvit), kristalleras i urinen. Orsaken till denna kristallation tillskrivs höga halter av fosfor och magnesium i födan. Det har också konstaterats att kristalliseringen lättare äger rum i urin som inte är tillräckligt sur. Denna typ av problem kallas ibland också …

Vaccinering orsakar tumörer i sällsynta fall

I USA har man en ökning av antalet sarkom hos katt. Sarkom är en ovanlig form av elakartad cancer som utgår från stödjevävnaden. Antalet fall har ökat sedan vaccinering av katter blev allt vanligare. I USA vaccineras katter vanligtvis i nacke eller lår, och det är just på dessa ställen en ökning av sarkom har …

Vanliga sjukdomar hos katt

Att Din katt är sjuk märker Du på de symptom som den visar. Vanliga symptom är trötthet, aptitlöshet, kräkningar, diarré, försvårad andning och hosta samt feber. Normal kroppstemperatur för katt är 38 – 39oC. Sjukdomar brukar ofta delas in efter organsystemen: Skelettsjukdomar Muskel-/Led-sjukdomar Hudsjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar Nervsjukdomar Ögonsjukdomar Öron/Näsa/Halssjukdomar Luftvägssjukdomar Mag/Tarmsjukdomar Urinvägssjukdomar Reproduktionssjukdomar etc. …

Zoonoser

Vad är en Zoonos? En zoonos [sonå:s] är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Zoonoser orsakas av skilda typer av smittämnen som virus, bakterier, svampar och parasiter. Överföringen av sådana smittämnen från djur till människa kan ske på olika sätt. Till de viktigaste hör smittöverföringen via livsmedel, framförallt av animalt ursprung. Överföring …

Lämna ett svar