Tillbaka till Kattallergi

Kattallergi – immunterapi

Kattallergi är en av våra vanligaste allergier och innebär en förhöjd känslighet mot katter. Allergi är en överreaktion av kroppens immunsystem mot något den uppfattar vara skadligt. Vid kattallergi reagerar kroppen mot äggviteämnen som finns i kattens päls och mjäll. Dessa äggviteämnen kallas allergener och kommer in i krop-pen via näsa, mun och lungor.

Tecken och symtom på kattallergi
För de flesta människor är allergi mot katt huvudsakligen en obekvämlighet.
Allergin kan yttra sig på olika sätt:

   • täppt, rinnande näsa
   • frekventa nysningar
   • kliande ögon, näsa eller hals
   • hosta
   • pipande rosslande andning

Om symtomen hindrar dina normala aktiviteter, uppsök läkare. Effektiva allergibehandlingar finns idag tillgängliga.

Hur vet man VAD man är allergisk mot?
Det första steget är en korrekt diagnos för att fastställa orsaken till din allergi. Inför din läkare får du beskriva din sjukdomshistoria (även kallad anamnes). Försök tänka ut var och när symtomen dyker upp – är det hemma eller på någon viss plats? Är det vid kontakt med vissa material eller i kontakt med någon viss person? Under särskilda omständigheter? Alla iakttagelser bildar viktiga underlag för den sjukdomshistoria som sedan ligger till grund för eventuell medicinsk behandling. Förutom att granska denna och utföra en fysisk undersökning utför din läkare, som komplement, allergitester såsom hudpricktest och/eller blodprov för att bestämma den specifika orsaken till dina symtom.

KATTALLERGENER
Kattallergener har en förmåga att finnas nästan överallt – även i utrymmen där katter aldrig varit. Kattallergener kan finnas kvar i ett hem flera år efter det att katten tagits bort. Dessa kattallergener är luftburna, vilket innebär att personer som kommit i kontakt med katter eller kattallergener kan föra med sig allergenerna hem, till skola, dagis osv via sina kläder, skor väskor etc. Mest kattallergener finns i heltäckningsmattor, stoppade möbler, kuddar, madrasser, gardiner och mjuka leksaker. Att städa grundligt hjälper något, men att helt få bort allergenerna är dessvärre svårt.

Hur behandlar man kattallergi?
Det bästa är naturligtvis att undvika katter. Att bota kattallergi genom att hålla sig borta från katter hjälper till viss del – men inte helt. Symtomatisk behandling kan bestå av antihistaminer eller receptbelagda mediciner vid svåra besvär.

SPECIFIK IMMUNTERAPI – VAD ÄR DET?
Allergier, däribland kattallergi, kan behandlas med specifik immunterapi, ibland kallad desensibilisering (mindre känslig) eller allergivaccination. Denna behandling är särskilt till hjälp för personer som inte helt kan undvika källan till sina allergier. Till skillnad från symtomatisk medicinering behandlar allergivaccinerna inte bara symtomen, utan påverkar den underliggande orsaken till allergin, det vill säga immunsystemet.

Vid kattallergi injiceras små doser av kattallergenpreparat i underhuden (oftast överarmen). Behandlingen hjälper kroppen att bygga upp ett naturligt försvar mot kattallergen. Detta innebär att ditt immunsystem inte kommer att överreagera nästa gång det stöter på kattallergen dvs du blir mindre känslig, och behovet av medicin minskar.

Under immunbehandlingen kan du eventuellt behöva medicin tills ditt immunsystem anpassat sig. Specifik immunterapi förbättrar långsiktigt livskvaliteten genom minskade allergiska symtom och användning av medicin. Det kan betyda en möjlighet att besöka vänner och släktingar som har katt.

FAKTA OM IMMUNTERAPI:
Ett hälsoproblem där ALK har en effektiv lösning – ALUTARD SQ®
Kattallergi är en av våra vanligaste allergier. Kattallergen är luftburna och hittas överallt. Studier visar att 52% av kattallergiska patienter aldrig ägt en katt (1). Diagnosen baseras på anamnesen och kompletteras med hudpricktestet Soluprick SQ® eller IgE i serum Magic Lite SQ®.

Hyposensibilisering mot kattallergi
Hyposensibilisering är den enda behandling som påverkar den grundläggande patofysiologiska mekanismen. Under en treårig Hyposensbehandling ökade den kliniska effekten under andra och tredje året (2). När patienterna exponerades för katt rapporterade de en signifikant förbättrad tolerans.

ALUTARD SQ® med deklarerad styrka och av standardiserad kvalitet. Används vid Hyposensbehandling mot kattallergi.

Du ska ej genomgå immunterapi om du lider av hjärt-kärlsjukdomar eller har nedsatt immunfösvar av annan anledning. Behandling ska ej heler inledas om du är gravid eller äter beta-receptorblockerare. Behandling pågår under minst 3 år, och underhållsbehandling sker med 6-8 veckors intervall.
(Se FASS 95 s.122 för ytterligare produktinformation.)

Visste du att…

    • 52 % av kattallergikerna äger inte själva katt
    • Allergi mot katt är ett internationellt hälsoproblem
    • Vid kattallergi reagerar kroppen mot äggviteämnen som finns i kattens päls och mjäll
    • Avlägsna en katt från hemmet är oftast inte tillräckligt – kattallergen finns överallt
    • Kattallergener är luftburna och kan därför föras till skola och dagis via lärares och elevers kläder vilka kommit i kontakt med katter eller kattallergener
    • Tack vare medicinska framsteg, kan kattallergi behandlas med specifik immunterapi

Har du frågor eller önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta ALK Sverige AB.

 


Text: ALK
Artikeln är publicerad med enskilt tillstånd av ALK ABELLO.

 

Referenser:
1Hoppe et al. Häufigkeit allergischer. Allergo J. Vol 3, 2/94.
2Hedlin et al. Immunotherapy with cat and dog dander extracts. J Allergy Clin Immunol 1991:87:955-64.

Lämna ett svar