Tillbaka till Vad behöver katten?

Vaccinering

Varför ska katten vaccineras?
Det är viktigt att vaccinera sin katt för att den ska slippa att insjukna i kattsjukdomar som ofta är dödliga. Inne- som utekatter ska vaccineras. Utekatten träffar på andra katter ute, och är därför i riskzonen. Innekatter kommer i kontakt med smitta t.ex. genom att du tar smitta med dig utifrån.

Vaccinering krävs dessutom då du ska ställa ut din katt på kattutställning, eller lämna den på kattpensionat när du ska på semester. Om du ska ta med din katt på semester, så krävs speciella vaccineringsintyg, och du måste vara ute i god tid.

Virus och sjukdomar
Virus består av en nukleinsyra, DNA eller RNA, och ett skal av protein. En del virus innehåller också lipider. Uppbyggnaden är enkel, och virus är mycket specifika, de angriper oftast en sorts djurart och specifika celler. Virus kan till skillnad från t.ex. bakterier inte föröka sig själv, utan behöver kattens celler till hjälp. Den fäster på cellen yta och kan därefter ”borra hål” i cellen och spruta in sin nukleinsyra, d.v.s. infektera cellen. Olika virus har olika utseende, en del ser ut som månlandare!

Virussjukdomar som går att vaccinera mot är kattpest, kattsnuva, rabies och leukos. Det håller på att utvecklas nya vacciner mot bland annat FIP.

Kattpest orsakas av parvovirus som angriper leukocyterna (=vita blodkroppar). På så sätt försvagas kattens immunförsvar, och katten dör ofta av sekundära infektioner. Symtomen är feber, slöhet, diarré och kräkningar. Inkubationstiden är 2-10 dagar. Det sprids genom direkt kontakt och genom urin och faeces. Parvoviruset är mycket smittosamt och har hög dödlighet.

Det är rhinotracheitisvirus som orsakar kattinfluensa. Inkubationstiden är 2-10 dagar. Symtomen är nysningar, hosta, rinnande nos och ögon och dålig aptit. Dödligheten är hög, och följdsjukdomen är lunginflammation.

Kattsnuva orsakas av calicivirus, och är liksom kattinfluensa en allvarlig sjukdom. Inkubationstiden är 2-10 dagar. Symtomen är rinnande ögon och nos, feber, sår på tunga och munslemhinna. Kan smitta både direkt och indirekt.

Kattleukos orskas av ett leukemivirus som angriper leukocyterna (=vita blodkroppar), och det leder till cancer. Det går att vaccinera mot kattleukos, säkerheten är ca 80%. Symtom är avmagring, feber och dålig allmänkondition.

Felin infektiös peritonit (FIP) angriper främst yngre katter i buken, men det kan även drabba andra delar såsom njurar och hjärna. Det pågår försök med att vaccinera mot FIP, men det är inget som alla veterinärer har tillgång till. Symtomen är feber, avmagring, dålig aptit och blödningar. Det är få katter som blir sjuka av de som utsätts för smittan. Hos en del bryter sjukdomen ut, andra blir friska smittobärare hela livet. Om en katt kommit i kontakt med viruset, så insjuknar den inom 6 månader. Om den inte insjuknar, är den antingen en frisk smittobärare, eller så har den inget virus i kroppen.

Vacciner
Virus kan odlas på celler, och sedan kan de ”skördas” och göras avirulenta så att de ej är sjukdomsframkallande. De kan också avdödas. Ofta tillsätts ämnen som t.ex. aluminiumhydroxid, för att öka responsen. Vacciner för djur framställs av Sverige Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), så om man vill veta mer kan man kontakta dem.

Katten vaccineras ofta i nacken, subkutant (i underhuden) eller muskulärt (i muskeln). Några veckor efter vaccineringen kan en liten knuta uppstå på injektionsstället. Det är vanligast (?) att man vaccinerar mot kattpest och kattsnuva. Vid vaccineringen reagerar kroppen på de antigen som sprutas in, och börjar därför att producera antikroppar. Om katten sedan träffar på viruset, är kroppen beredd på att snabbt försvara sig.

 

Vacciner
Här finns en del vacciner presenterade. Utvecklingen går framåt, och snart kommer det säkert att finnas vaccin mot bl.a. FIP ute på marknaden, försök pågår. Det finns även vaccin mot Chlamydia, men jag har ej funnit några uppgifter om detta vaccin. Känner du till fler vaccin, eller skulle vilja tillägga något annat? Maila i så fall till Spinn – spinn@home.se

VaccinIndikationerDosering
Felidovac vet.Mot kattpest.Aktivt mot parvovirus.
Immuniteten varar i ca 1 år.
Katt kan vaccineras från 8 veckor. Vaccineras två gånger, med tre veckors mellanrum, därefter en vaccinering per år.
Felidovac PRC vet.Mot kattsnuva och kattpest.Aktivt mot rhinotracheitvirus, calicivirus (2 olika stammar) och panleukopenivirus.
Immuniteten varar i ca 1 år.
Katt kan vaccineras från 8 veckor. Vaccineras två gånger, med tre veckors mellanrum, därefter en vaccinering per år.
Nobivac Tricat vet.Mot kattsnuva och kattpest.Aktivt mot rhinotracheitvirus, calicivirus och panleukopenivirus.
Immuniteten varar i ca 1 år.
Katt kan vaccineras från 12 veckor, allra tidigast från 9 veckors ålder. Vaccineras två gånger, med tre veckors mellanrum, därefter en vaccinering per år.
Leukogen vet.Mot kattleukos.Aktivt mot felint leukovirus.
Immuniteten varar i ca 1 år.
Katt kan vaccineras från 9 veckors ålder. Vaccineras två gånger, med tre veckors mellanrum, därefter en vaccinering per år. Föräldrar till blivande kattungar ska vaccineras för att förhindra att smitta sprids till ungarna.Vaccinet säljs förtillfället ej. (enligt FASS-VET -99)
Rabisin vet.Mot rabies.Aktivt mot rabiesvirus.
Immuniteten varar i ca 1 år.
För dig som ska resa med din katt. Se mer på Jordbruksverkets sida om In- och utförsel av katt.
Katt kan vaccineras från 4-5 veckors ålder. Vaccineras två gånger, med tre-fyra veckors mellanrum, därefter en vaccinering per år.

Om du undrar över vaccineringar, titta på veterinärens frågor & svar här på Spinn – där har du även möjlighet att ställa egna frågor.

Läs mer om:
Kattpest
Rabies

TACK TILL:

Sandra Nordlund

KÄLLOR:
Anteckningar från universitetskurser i mikrobolologi
FASS-VET -99
Introduktion i mikrobiologi
Katten sjukdomar av Anne-Marie Nilsson

Lämna ett svar