Tillbaka till Kattskötsel

Avmaskning katt

Symtom
Det är ytterst ovanligt att en katt aldrig under sin livstid besväras av mask. De kliniska symtomen på att djuret är infekterat kan variera beroende på kattens allmänna hälsostatus samt bero på hur stor maskmängden är.

Symtomen kan ofta vara lindriga. Huvudsakliga symtom är livlös och tråkig päls, viktminskning och allmänt dålig kondition. Det händer även att katter kräks och har diarré i samband med inälvsmask.

Smittvägar
Rundmaskar smittar från en katt till en annan via ägg och larver i kattens avföring. Ägg kan under gynnsamma omständigheter finnas kvar i marken under flera år.

Kattungar infekteras ofta under digivningsperioden – då smittan sker genom kattmammans mjölk. Både rund- och bandmaskar smittar lätt via bytesdjur. Möss kan vara bärare av rundmasklarver, samt är ofta mellanvärd av bandmask.
Detta är orsaken till att många katter som har tillfälle att jaga får upprepade infektioner med speciellt bandmask (Taenia).
En av bandmaskarna (Dipylidium caninum) har vanligtvis loppor som mellanvärd. I områden där katter är utsatta för loppangrepp är det också lätt hänt att få denna bandmask genom att katten slickar i sig loppan.
Textkälla: Drontal vet. informations-broschyr

Hur ofta?
Avmaskning måste ske regelbundet för att hålla katterna något så när parasitfria. En utekatt bör avmaskas upp till fyra gånger per år, och en innekatt ca två gånger per år. Passa på vid den årliga vaccineringen. Förutom vid dessa tillfällen så skall katten naturligtvis avmaskas så snart parasiter upptäcks.

Inne- och utekatter
Innekatter kan också ha mask. Du drar med dig jord in med dina skor ochj ord kan innehålla mycket parasiter.
I Skåne finns loppor som kan drabba din katt, och ev. dig själv också. Loppor är mellanvärd för bandmask. Genom att loppor kommer i kontakt med kattens blod, sprids parasiten.Katter som jagar möss är också utsatt för bandmask, eftersom möss liksom loppor är mellanvärd för bandmaskar. OBS! Behandla aldrig en katt samtidigt för både mask och loppor, eftersom en allvarlig reaktion kan uppkomma.

Att ge katten avmaskningsmedel
Det kan vara svårt att få i katten avmaskningsmedel om den inte har blivit van vid att svälja tabletter som liten. Ett alternativ är att krossa tabletten och blanda den i favoritmaten. Avmskningsmedel i form av pasta/mixtur kan blandas i direkt.
Om inte detta fungerar kan pröva att blanda medlet i en smörklick, och smeta ut blandningen på kattens framtass. Eftersom katter är renliga djur, slickar de i sig den smöriga sörjan.

Var finns avmaskningsmedel?
Avmaskningsmedel finns receptfritt på apoteket. Någon enstaka är receptbelagd. Exempel på olika sorter är Axilur, Drontal, Droncit och Banminth.

Val av avmaskningsmedel
Innekatter är som tidigare nämnt inte lika utsatt för smitta som utekatter, och därför behöver de i allmänhet inte avmaskas med lika ”starka” medel (läs avmaskningsmedel som tar många sorters mask) som en utekatt. De behöver inte avmaskas lika ofta i heller.
När det gäller utekatter som har/haft loppor, d.v.s. befinner sig i Skåne, så rekommenderar jag Droncit. För att vara ganska säker på att all mask ska reduceras, använd t.ex. Axilur varannan gång, och Droncit varannan. Om du känner dig det minsta osäker så rådfråga apotekspersonalen.

Se till att du får avmaskningsmedel avsett för katter. Det är viktigt att du läser bruksanvisningen noga. Väg din katt och titta efter hur mycket den ska ha. Om det är en kattunge finns det avmaskningsmedel i pastaform eller som mixtur som är lättare att dosera då man ska ha små mängder. Vissa avmaskningsmedel ska tas tre dagar i följd, andra endast vid ett tillfälle.
Här nedan har jag börjat göra avmaskningstabeller för de olika receptfria medlen som finns på apoteket. Om du har några uppgifter som saknas nedan, så skriv gärna i kommentarsfältet.

Avmaskningstabeller

Avmaskningsmedel0,5 kg katt1 kg katt2 kg katt2,5 kg katt
Axilur vet. mixtur 10%0,5 ml0,5 ml1,0 ml1,25 ml

1 ml Axilur vet mixtur per 2 kg kroppsvikt dagligen under 3 dagar i följd. 
Kattungar avmaskas vid 3, 7 och 11 veckors ålder. 
Verksamt mot rundmaskarna; Spolmask, Hakmask, Magmask och Lungmask, samt mot bandmaskarna; Taenia och Mesocestoides. 
En flaska rymmer 50 ml och har lång hållbarhetstid. Kan förvaras i rumstemperatur.

 

Avmaskningsmedel2,5 kg katt5 kg katt7 kg katt
Axilur vet. tabletter 250 mg1/2 tablett1 tablett1 1/2 tablett

1/2 tablett Axilur vet 250 mg per 2,5 kg kroppsvikt dagligen under 3 dagar i följd. 
Kattungar avmaskas vid 3, 7 och 11 veckors ålder. 
Verksamt mot rundmaskarna; Spolmask, Hakmask, Magmask och Lungmask, samt mot bandmaskarna; Taenia och Mesocestoides.

 

Avmaskningsmedel4 kg katt6 kg katt
Banminth vet. pasta 12%en spruta à 2 gen spruta à 3 g

Av pastan ges ett delstreck på doseringssprutan per kilo kroppsvikt.
Kattungar avmaskas vid 2, 4, 6, 8 och 10 veckors ålder. 
Verksamt mot rundmaskarna Spolmask och Hakmask.

 

Avmaskningsmedel5 kg katt10 kg katt
Droncit vet. tabletter1/2 tablett1 tablett

1 tablett Drontal vet per 10 kg kroppsvikt, d.v.s. 5 mg/kg katt. 
Verksamt mot alla bandmaskar. För att Diphyllobotriu ska påverkas, krävs en dos på 40 mg/kg kroppsvikt, d.v.s. 8 tabletter per 10 kg katt. 
En ”normalförpackning” innehåller endast 2 tabletter.

 

Avmaskningsmedel2 kg katt4 kg katt6 kg katt8 kg katt
Drontal vet. tabletter1/2 tablett1 tablett1 1/2 tablett2 tabletter

1 tablett Drontal vet per 4 kg kroppsvikt. 
OBS! Dräktiga katter ska ej behandlas med Drontal, eftersom erfarenheten är bergränsad. 
Verksamt mot rundmaskarna; Spolmask och Hakmask, samt mot bandmaskarna; Taenia, Dipylidium och Mesocestoides.


Lämna ett svar