Vitfläckighet.

Fråga:

Hej!

Jag skulle gärna vilja veta lite mer om vitfläckskombination. Sänd mig gärna ett schema om du har.

MVH Britt-Marie

Svar:

Hej BrittMarie!

Nedärvningen av vitfläckighet styrs via S-locus:
S = Vitfläckighet, ofullständigt dominant över nedanstående, (mutant).
s = Ger hel utfärgning, dvs inga vita fläckar, recessivt, (viltform).

 

Ss
SSSSs
sSsss

Där Ss är vitfläckiga, SS är höggradigt vitfläckiga katter och ss är katter som är helt utfärgade, dvs saknar vita fläckar.

Man anser att olika faktorer påverkar graden av vitfläckighet. Bland annat nämns polygener – kvantitativa gener. Nedärvningen av olika grader av vitfläckighet är dock inte helt klarlagd. Det har på senare tid framkommit att det kanske finns flera alleler i S-locus. Dessa alleler tros ligga bakom de specifika teckningarna bicolour, mitted och van samt birmans sockar. Detta är dock inte helt utrett ännu.

Läs gärna mer om vitfläcksanlaget i artikeln Kattgenetik 6 – Vit färg & vitfläckighet. Där finner du även en bild på olika grader av vitfläckighet.

MVH Lottie