Vilken teckning/mönster har min katt?!

Svar:

Jag har fått en del frågor om teckning/mönster på katter. Detta är ett gemensamt svar och samtidigt ett försök till att förklara de olika mönstren/teckningarna som finns.

Bilden nedan visar de olika teckningarna som en mönstrad katt kan ha. De två första ”katterna” har olika mönster på vänster och höger kroppshalva. Detta är givetvis inget som finns i verkligheten, utan bara ett sätt att illustrera och jämföra de olika mönstren. Den tredje är helt tabbymönstrad.


Från vänster: homozygot aby, heterozygot aby, tigré, spotted, tabby.

Skillnaden på homozygot och heterozygot aby
HOMOZYGOT ABY: Har genotypen TaTa. En rastypisk abyteckning.
HETEROZYGOT ABY: Har genotypen TaT eller Tatb, dvs abytecknad katt som bär på anlag för antingen tigré eller tabby. Här ses markeringar som visar på t ex tigréanlag.

Läs gärna mer om de olika mönstren i artikeln Kattgenetik del 3 – Viltfärg och mönstergener.

Avslutningsvis kan jag nämna sköldpaddsfärgade katter. Sköldpaddsfärgade katter ser visserligen mer eller mindre mönstrade ut, men det är dock inget egentligt mönster i kattvärlden. Denna färg beror på en könsbunden nedärvningen av rött pigment hos katt (anlaget sitter på X-kromosomen). Honan med sina två X-kromosomer kan ha anlag för både rött och svart samtidigt – ett anlag på vardera X-kromosomen – och hon blir då sköldpaddsfärgad.

Orsaken till att det blir ett mosaikmönster är att den ena X-kromosomen i cellen inaktiveras på ett visst stadium i fosterutvecklingen (gäller alla djurslag), så att vissa cellgrupper i huden har en aktiv röd X-kromosom medan andra har en aktiv svart X-kromosom. Läs mer om sköldpaddsfärgade katter i artikeln Kattgenetik del 2 – Röda & sköldpaddsfärgade katter.

Hoppas detta kan underlätta då Du skall bestämma mönstret på Din katt.

Lottie