Vilka färger får kattungarna efter en fertil blåsköldpadds hane och en röd eller creme hona?

Fråga:

Hejsan!

Jag har hört talas om en fertil blåsköldpadds hane och undrar nu vilket färgutfall en parning med en röd eller creme färgad hona skulle få? Han är mesta dels creme, men har tydliga tecken av blått på framtassen. Hans föräldrar är mamman gs09 och pappan n0923. Båda föräldrarna har klausulen onormal nedärvning av svart/rött pigment.

/Linda

Svar:

Hejsan!

Sköldpaddsfärgade hankatter har ofta genotyp XXY. Den ena X-kromosomen inaktiveras i varje cell precis på samma sätt som hos honkatter, så vissa celler har en aktiv röd och vissa celler har en aktiv svart X-kromosom, därav sköldpaddsfärgen. Genotyp XXY för könskromosomerna gör dock att hankatten blir steril.

Fertila sköldpaddsfärgade hankatter är sällsynta, men förekommer. Finns några olika förklaringar.

Den sköldpaddsfärgade pälsfärgen kan uppstå genom en så kallad somatisk mutation. Ordet soma betyder kropp och en somatiskt mutation betyder en mutation som ägt rum i någon av kroppens celler i stället för i könscellerna. Detta innebär att mutationen inte ärvs vidare till kommande generationer utan bara ”drabbar” individen.

Hos en röd hankatt kan t.ex. en somatisk mutation ske från O=röd pälsfärg till o=svart pälsfärg. De celler där mutationen skett ger upphov till svarta fläckar. Hur stora dessa fläckar blir beror på när under fosterutvecklingen som mutationen skedde. Eftersom mutationen inte har skett i hankattens könsceller är han genetiskt sett en röd hankatt och nedärver anlaget för röd pälsfärg till sin avkomma.

Sköldpaddsfärgade hankatter kan även ha olika kromosomuppsättningar i olika celler i kroppen. Dessa kan vara XX, XY, och XXY. Fertila sköldpaddsfärgade hankatter har då normal kromosuppsättning XY i könscellerna och de olika kromosomuppsättningarna i kroppens övriga celler. Detta innebär att de är genetiskt enfärgade, t.ex. svart eller röd och nedärver anlaget för denna pälsfärg till sin avkomma.

Den fertila sköldpaddsfärgade hankatten du nämner i din fråga är således genetiskt sett blå eller creme. I och med att du skriver att han är mest cremefärgad anser jag det vara mest troligt att han är genetiskt sett creme med somatisk mutation eller annan kromosomuppsättning i de blå cellerna.

Är han genetiskt sett cremefärgad får du…
… vid parning med en cremefärgad honkatt enbart cremefärgade kattungar.
… vid parning med en röd honkatt får du röda kattungar
och om hon bär anlag för dilution både röda och cremefärgade kattungar.

Skulle hanen vara genetiskt sett blå får du…
… vid parning med en cremefärgad honkatt
HANAR: creme HONOR: blåsköldpadd
… vid parning med en röd honkatt
HANAR: röda HONOR: svartsköldpadd
och om hon bär anlag för dilution även HANAR: creme HONOR: blåsköldpadd

MVH Lottie
PS. Hör gärna av dig och berätta vilken färg det blev på kattungarna. DS.