Silverbärare??

Fråga:

Du skriver i frågan ”hu man ser att katten är silverfärgad” att silver är dominant och att följaktligen minst en av föräldrarna vara silver.

Ett undantag från detta (det finns kanske fler?) är ju norsk skogkatt, där katter blir silver utan att någon av föräldrarna är det… Menar du att hos skogisen är silvergenen polygen, men inte hos andra kattraser? -eller hur förklarar du detta?

/Lena Carlsson.

Svar:

Hej Lena!

Silver nedärvs autosomalt dominant, så därmed kan en katt inte vara silverbärare. Bärare är man bara av recessiva anlag, inte dominanta. För att få silver/smoke i en kull krävs därmed minst en silverfärgad förälder.

Ibland är dock bandet med silver mycket smalt intill hårroten och då är det svårt att upptäcka detta. Alltså silverbärare kan dessa skogkatter inte vara, utan de är snarare ”dåligt färgade” silver.

Läs gärna mer om nedärvningen av silver i artikeln ”Kattgenetik 7 – Silver- och chinchillafärger”.

Hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar!

MVH Lottie