Mycket lös i magen

Fråga:

Bondkatt
Kattens ålder: 3 Mån
Kattens vikt: Ca 1 1/2 Kg
Antal katter i familjen: 5
Äter följande mat idag:: Whiskas

Varför är han så lös i magen? Hinner ej till kattoan, utan droppar alltid. Får mat varannan timme (lite åt gången).

Svar:

Hej !

Det är inte bra att din katt är så lös i magen, jag tycker du ska uppsöka en veterinär för utredning snarast.

Med Vänlig Hälsning
Susanne Hellman Holmström
Royal Canin