Störande för katten med bjällra?

Fråga: 

Jag har sett att du rekommenderar bjällror till katter som fångar fåglar. Jag undrar om inte det är lite grymt mot katten? Det måste ju vara oerhört irriterande för den att ständigt höra klingandet.

Jag har alltid varit emot bjällror av den anledningen, men jag kanske kan bli övertygad om motsatsen.

Svar: 

Den frågeställare jag svarade hade redan bestämt sig för bjällror på sina katter, men principiellt håller jag nog med dig om att bjällror verkar vara irriterande för katten.

Om en bjällra är enda alternativet för att en fågelfångande katt skall kunna njuta av uteliv får man, enligt min mening, ta det, men det är inget jag rekommenderar som regel.

Hälsningar
Agneta