Vad gör man om katten har PKD?

Fråga

Raskatt/Huskatt: modern perser, fader okänd
Ålder: 3 år till sommaren

Hej, jag har läst en del om sjukdomen PKD, som drabbar i hög grad perserkatter. Jag har också förstått att man bör ta dessa katter ur avel, har sett obduktionsbilder, och allt som tänkas kan om sjukdomen. Däremot finns det inget som berättar om VAD MAN GÖR OM KATTEN HAR SJUKDOMEN?

Min hankatt som är kastrerad är ju förutom att hans mor är perser, en storätare av torrfoder, vilket är en första risk för problem med njurarna. Torrfodret får man ju lägga av med, men vad gör man om katten har PKD?

Ytterst tacksam för svar,
Vänligen
Marie

Svar

PKD betyder polycystic kidney disease (polycystisk njursjukdom). Detta är en sjukdom som man har visat är ärftlig hos perserkatter. Katterna får cystor (vätskefyllda håligheter) i njurarna. Sjukdomen nedärvs dominant, vilket betyder att alla katter som nedärver sjukdomen även själva har förändrade njurar. Det innebär även att katter med cystor kan få frisk avkomma (som ej är anlagsbärare).

Alla katter som har sjukdomen behöver däremot inte ha eller någonsin få symptom på njursvikt. Detta beror på att antalet och storleken på cystorna kan variera kraftigt från enstaka milimeterstora cystor till att hela njurarna är genomsatta av stora cystor.

Om njurarna är tillräckligt förändrade får man symptom på njursvikt. Det första symptomet brukar vara att katten dricker mycket. Sedan kan man även få urinförgiftning.

Att torrfoder skulle orsaka eller förvärra njurskador finns det inga som helst belägg för. Det är troligen en missuppfattning som härrör från att det troligen är så att torrfoder spelar en viss roll vid bildningen av en typ av urinsten (dock ej den vanligaste typen).

Magnus Danielson
Veterinär, Trestads Djurklinik