Katt med diabetes: insulin och mattider

Fråga

Huskatt, 9 år

Hur skall man gå tillväga med maten när man fått? Diagnosen är sockersjuka och jag ger insulin (1,3 enheter) men har fått öka dosen var 4:e dag. Vilken mat ska man ge och ska man inte ge mat med socker i?

Svar

Det är oerhört viktigt precis, som hos människa, att rätt mat ges och att den ges vid specifika tillfällen. Detta är beroende på vilket insulin du använder, vilket inte framgår av texten.

Bästa hjälpen får du på kliniken som behandlar ditt djur. Be dem om ett tidsschema där insulingiva och måltider sammanställes på ett ordnat sätt.

Krister Julinder, leg vet
Valla Djurklinik