Kastrerade hankatter: marskänslor, påse på magen

Fråga

huskatt, 2 år

1. Kan även en kastrerad hankatt få ”mars-känslor” i någon form?

2. Får alla kastrerade hankatter en påse under magen? Är det något som katten lider av och kan denna företeelse innebära någon fara på något sätt för kattens hälsa?

Svar

Hej!

1. Även hos kastrerade djur ökar ofta livslusten och aktiviteten på våren och detta kan man naturligtvis kalla marskänslor.

2. De flesta kastrerade hankatter får en påse under magen. I de flesta fall är detta helt ofarligt, men man ska vara observant så att det inte rör sig om en alltför kraftig övervikt utan att det bara är en ”tom” hudflik som hänger där.

Hälsningar Veterinär Chaterine Kolander

Djursjukhuset i Malmö