Håravfall efter vaccinering

Fråga – Håravfall efter vaccinering

Perser 2,5 år

Jag har en raskatt, en perser, avelshane, som jag lät vaccinera med det nya 5-komponentsvaccinet Fevaxyn Pentofel i mars -01. En kort tid efter det förlorade han aptiten och fick kraftigt håravfall. Jag sökte veterinärhjälp och han fick 3 eller 4 cortisonsprutor med 3 veckors mellanrum. Pälsen är fortfarande inte som förr, men annars mår han bra och är som vanligt igen.

Nu är det snart dags för den årliga vaccineringen igen. Min fråga är : Hur ser ni på det här vaccinet? Finns det några rapporterade biverkningar? Även två av mina avelshonor vaccinerades med Fevaxyn Pentofel, men de hade inga som helst problem.

Tacksam för ett råd.

Mvh Gunilla Nordén

Svar

Fevaxyn Pentofel är ett vaccin för katt mot sjukdom orsakad av parvo-, calici-, rhinotracheit- och leukemivirus samt Chlamydia psittaci (dvs mot kattpest, kattsnuva och FeLV). Vaccinet ges ut av Pharmacia Animal Health och ges till katter äldre än 9 veckor vid två tillfällen med 3-4 v mellanrum som grundimmunisering och därefter årligen. Dräktiga katter bör ej vaccineras. De biverkningar som rapporterats är övergående feber, kräkningar, anorexi (aptitförlust) och/ eller depression som vanligen försvinner inom 24 timmar. Några rapporter om håravfall i samband med vaccinering med Fevaxyn Pentofel har ej inrapporterats till Pharmacia Animal Health (per den 2002-02-18).

Allmänt om vaccinet kan sägas att en vaccination ej påverkar förloppet av en FeLV-infektion hos redan smittade katter utan att dessa kommer att utsöndra virus till sin omgivning och därmed fortsätta att vara en smittorisk. Därför rekommenderas att katter som kan ha utsatts för FeLV först testas avseende antigen (blodprov) och vaccineras först då de visat sig negativa för smitta. Skulle katten bära på antigen (positiva) mot FeLV vid provtagningstillfället skall den isoleras från övriga katter och testas åter om 1-2 månader för att avgöra om den fortfarande är smittbärande eller har lyckats göra sig av med viruset och därmed kan vaccineras som vanligt. Avseende kattsnuva skyddar Fevaxyn Pentofel även mot chlamydia psittaci, vilket inte alla andra kattsnuve-vacciner gör.

Varför din katt har drabbats av håravfall i samband med vaccinationen är oklart. Om den behandlande veterinären anser att det kan sättas i direkt samband med vaccinationen skall en rapportering göras så att denna biverkning kommer läkemedelsföretaget och andra praktiserande veterinärer till känna.

Håravfall på katt orsakas oftast av ett överdrivet slickande som i sin tur kan orsakas av stress (t ex vid flyttning, ny familjemedlem etc), analsäcksinflammation, parasiter eller allergi. Tyvärr är orsaken ofta svår att fastställa och upprepade kortisoninjektioner kan bli enda utvägen att komma tillrätta med problemet framförallt om klåda är en del av bilden. Känner du att din katt fortfarande har problem kan det bli aktuellt med en hudutredning om sådan ej har gjorts.

Vad det gäller årets vaccination måste du väga fördelarna mot nackdelarna. Om din katt har kontakt med andra katter som kan vara smittade med Felv är det nog förståndigt att fortsätta vaccinationsschemat även om det medför något dygns eventuell aptitförlust. Om inte, kanske du skall prova något annat vaccin mot parvo (kattpest) och eventuellt kattsnuva, för mot kattpest skall alla katter vara vaccinerade!

Hannah Tolge, leg vet
Valla Djurklinik