Giftiga växter

Fråga

Det finns ett flertal växter som räknas som giftiga för katter. Min fråga är hur giftiga är dessa olika växter och på vilket sätt? Vilka är symptomen vid de olika förgiftningarna?

Svar

Hej!

Det går inte att svara på rent generellt hur giftiga växter är och vilka symtom de ger. Det varierar nämligen från växt till växt. Det finns växter som är lite giftiga som t ex ampellilja. Denna växt orsakar en kräkning hos katten och därför är det många katter som får ampellilja i stället för kattgräs att äta utan att det skadar katten.

Andra växter kan orsaka kramper, salivering, allvarligare kräkning eller diarré osv. I många bra kattböcker finns det en förteckning över vilka växter som är giftiga.

Om du misstänker att din katt har satt i sig något giftigt kontakta Giftinformationscentralen eller din veterinär för att få veta om katten måste behandlas.

Hälsningar Veterinär Chaterine Kolander

Djursjukhuset i Malmö