Försöker kissa hela tiden

Fråga
Huskatt, 6 år, kastrerad hane

Min katt springer på toaletten och försöker kissa hela tiden. Vad skall jag göra – han mår inte bra. Behöver jag köpa medicin och besöka en veterinär eller räcker det med att byta foder? Är det njursten han har fått? Hur löser jag detta?

Hjärtliga hälsningar
Gun-Britt

Svar

Detta är en vanlig fråga ställd på en akutklinik.

När djurägaren här frågar om det kan vara njursten, förmodar jag att hon syftar på något vi kallar FUS-syndromet, en förkortning av feline urine syndrome. Detta har ingenting med njursten att göra. På svenska skulle det kunna översättas med katt-urin-syndromet. Detta innebär korfattat att katten, nästan alltid kastrerade hankatter, fäller ut kristaller, magnesium m.m., i sin urinblåsa som sedan sätter igen urinröret, ibland ända ner till penisspetsen. Man kan ibland se dessa kristaller som små mjölliknande strukturer i den lilla mängd urin som kan komma ut. Detta tillstånd leder till mycket allvarliga skador på kattens njurar m.m. och behöver alltid behandlas akut.

Behandlingen består i att vi lägger in en plastkateter upp i urinblåsan varefter katten övervätskas med dropp under några dagr för att på så vis spola ur urinblåsan som ofta är kraftigt påverkad av både högt tryck och stora mängder kristaller. Katten får givetvis också antibiotika under en tid för att häva den infektion som alltid föreligger. Katten bör sedan under hela sitt liv leva på ett foder som är snålt på de ämnen som kan bilda kristaller i en urinblåsa vars miljö och pH har förändrats.

Det andra tillståndet som det kan röra sig om är en vanlig urinvägsinfektion som ju inte är så vanlig på hankatter p.g.a. ett långt urinrör, där bakterier sällan kan tränga upp. Detta till skillnad mot hondjur.

För att säkert skilja dessa två sjukdomar åt bör man snarast låta undersöka sitt djur på ett djursjukhus som har dessa resurser.

Krister Julinder
Klinikchef, Valla Djurklinik