Kattförsäkring

Det kan bli dyrt när katten blir sjuk. Speciellt om den behöver läggas in. En tarmoperation som innebär ca en veckas vistelse på djursjukhus kostar runt 10 000 kr.

Vilken form på din kattförsäkring?

Man kan välja mellan enbart veterinärvårdsförsäkring och kombinerad liv- och veterinärvårdsförsäkring. Vilken man väljer beror oftast på vad de är för katt man har. En huskatt är oftast enbart veterinärvårdsförsäkring medan raskatterna livförsäkras. Livvärdet ska vara detsamma som kattens egentliga värde. När man tecknar försäkring på en kattunge, är det inköpspriset man anger. Sedan har man rätt att höja livvärdesbeloppet efter hand som katten skaffar sig avels- eller utställningsmeriter.

Vilket bolag?

Försäkringsmarknaden är en djungel, även när det gäller kattförsäkringar. Vilket bolag är bäst, vilket ska man välja? Ja, den frågan går knappast att besvara, det beror helt på Din egen situation, hur många katter du har och vad du är beredd att betala för. Det kanske är så att du av praktiska skäl vill samla dina kattförsäkringar hos ett och samma försäkringsbolag och då är valet lätt. Är du uppfödare med många katter, kanske du hellre vill ha låga premier och högre självrisk, det är ju trots allt inte så ofta vi behöver och kan utnyttja försäkringen. Har man bara en katt, kanske det inte spelar så stor roll om du får betala en hög premie och slipper billigare undan om katten blir sjuk. Vill man nyförsäkra en äldre (över sex år gammal) katt finns för närvarade bara ett försäkringsbolag att tillgå, nämligen Agria som mot en något högre premie veterinärvårdsförsäkrar dessa katter. Alla bolagen ändrar sina premier och villkor då och då, vill du vara på den säkra sidan och alltid ha de bästa villkoren, så får du alltså varje gång försäkringsperioden löper ut, göra en ny jämförelse, det bolag som har för dig, de sämsta villkoren nu i sin kattförsäkring, kanske är bättre nästa år.

Vad gäller kattförsäkringen för?

Försäkringen (oavsett bolag) gäller för nödvändiga kostnader för veterinärvård. Vissa försäkringsbolag begränsar antalet kejsarsnitt som ersätts. Tandsjukdomar är undantagna försäkringen. Likaså all förebyggande vård. Lynnesfel och beteende rubbningar ersätts inte. Medicin som skrivs ut på recept får man betala hela kostnaden för, liksom dietfoder. Avlivning, kremering och obduktion ersätts inte heller ( Om försäkringsbolaget kräver obduktion brukar den dock ersättas) Blodtester som inte görs i samband med utredning av sjukdom får du också stå för själv.

Författare: Carola Carlsson, Colah’s Orientaler

Lämna ett svar