Tillbaka till Katthistoria

Pälsverk av katt

Sigtuna Museer berättar om traktens arkeologiska utgrävningar.

Precis som vid utgrävningen i kvarteret Trädgårdsmästaren 1988-1990 har vi under den pågående utgrävningen funnit påfallande stora mängder kattben, framförallt i 1100-talets lager som vi har kommit till nu. Flera av kattbenen uppvisar snitt och skärspår som är typiska för päls- och skinntillverkning.

I de sena 900-tals samt 1000-tals lagren från Trädgårdsmästarutgrävningen visade sig lämningarna av katt framförallt bestå av ben ifrån tassarna. Detta kan bero på att det vid denna tid var modernt att låta tassar, men också svansar, hänga kvar i skinnen, som man t.ex. gjorde med hermelinens dekorativa svanstipp. Avsaknaden av de övriga skelettdelarna visar samtidigt att man måste ha införskaffat djuren och berett deras päls på annan plats än i staden.

Under 1100-talet däremot, har skinnberedningen troligen skett inne i staden, eftersom vi i dessa lager påträffar skelettdelar ifrån hela katten. Detta gäller både för den pågående utgrävningen samt för den som utfördes i kvarteret Trädgårdsmästaren. Det är också på ben ifrån dessa lager som vi påträffar de karaktäristiska snitt- och skärspår som uppkommit, bl.a. på kraniet, då man har tagit pälsen av katten. Även djurens åldersfördelning avslöjar att de hållits för skinnets skull. Undersökningar av skelettdelarna visar att katterna dödats strax före ett års ålder, då de har blivits så pass stora att så mycket päls som möjligt kan utvinnas från dem.

Utifrån dessa resultat kan vi se att Sigtunaborna till en början importerade kattskinnen till staden, för att med tiden övergå till egen produktion och handel. Skriftliga källor berättar att kattskinn under den tidiga medeltiden hade hög status, precis som skinn av björn, lamm, ekorre och räv. Detta stämmer väl med spåren av det övriga hantverket i det tidigmedeltida Sigtuna, som till stor del består i tillverkning av statusföremål som t.ex. hornkammar och vackra bronser.
Text: Sigtuna museér
Sten Tesch har gett Katt.nu enskilt tillstånd att publicera denna artikel.

Lämna ett svar