Tillbaka till Katthistoria

Katthistoria del 8 – Européns historia

En ”vikingaskatt” kommer till Sverige
Ska vi ta reda på hur europén har uppkommit som ras i Sverige, får vi sätta oss i en tids- maskin och fara ganska många år tillbaka i tiden… Glöm inte vikingahjälmen… Det var nämligen med vikingarna tamkatten kom till Sverige. Det var kanske någon vänlig grek eller liknande, som talade om vilken suverän råttfångare katten var. Katterna som följde med på vikinga- skeppen, var korthåriga. Väl hemma här i Sverige, anpassade sig katterna till det bistrare klimatet. De fick tätare päls och kraftigare kropp. De blev helt enkelt en frisk och tålig ras. Stammen fick fäste och växte i halvtam form.

Först på 1600-talet kom långhårskatterna till Sverige
På 1600-talet kom andra europeiska sjöresenärer till Sverige, med något spännande… Med på båtarna kom några långhåriga ulltussar, från Asien. Det var de långhåriga katternas inträde i Sverige. Efter den tiden, ramlade det in katter i all sköns form, storlek och färger. ”Bond- katten ” som korthårskatten nu kallades, blev lite, av en ”andra ”klassens katt” och skulle främst, hålla sig i ladugårdarna och jaga råttor. En viss rasblandning även på de minst anade ställen , kunde dock inte undvikas och snart var bondkatten, både lång- och korthårig och ibland även maskad.

Den ursprungliga bondkatten, blev i det närmaste ”utrotad”
I början av 1900-talet, var 9 av 10 bondkatter av sådan typ att de kunde jämföras med skulle ha kunnat kallas européer idag. Sedan raskatter av de mest skilda slag började få gå fritt har rasblandningen förstört bondkattstammen så jag törs inte ens gissa proportionen möjliga bondkatter i dag i fria populationer. (Troligt antagande är att 99,9% av de ej registrerade katterna har modifierats med anlag från andra raser i någon mån.)

En rasförening, startas för att rädda den Svenska huskatten

På grund av rasinblandningen, startade några kattuppfödare ett arbete med att bibehålla den ursprungliga europeiska tamkattens utseende som egen ras. I slutet av 1940-talet, stambok- fördes den första ”stamföräldrarna” till dagens europé, med namnet ”svensk huskatt”. Svensk huskatt skall inte förväxlas med dagens huskatt som vanligen är en blandras och inte har stamtavla. Några problem att definiera den svenska huskatten fanns inte och så småningom fick rasen egen standard och namnet ändrades till europeiskt korthår och idag heter den helt enkelt europé.

Säg den lycka som varar beständigt… I slutet av 1960-talet framavlades i Sverige den Brittiska korthårskatten som är en Perser korsning och dessa katter registrerades som europeiska korthår. Nu blev det lite besvärligare… Skulle man sälla sig till ”brittsidan” eller ”europésidan??? Det blev allmän oreda och osämja. Därför separerades raserna igen. Detta arbete genomfördes under åren 1982 – 1985.

Vilken status får en kattras, när ”vilken katt som helst” kan godkännas?
Det fanns väldigt många bondkatter, som var europétypade och därför kunde man fram till och med 1998 få sin bondkatt novisgodkänd som europé på en utställning om den av 2 (två) korthårsdomare som oberoende av varandra bedömde katten, enligt européstandarden på en utställning och ansåg att den till sitt utseende höll standardens mått. Därmed kunde den erhålla en kontrollstamtavla för europé. Detta ledde dock till att rasen, fick svårt att upprätthålla standarden. Det kom diverse ”små problem” som kunde härröras till helt andra raser, såsom maskade och andra rasfrämmande färger. Dessutom var det svårt att bibehålla européns status som raskatt, eftersom ”vilken katt som helst” kunde bli europé.

Europén är en ”vikingaskatt” väl värd att värna om och bevara!
För att europén, liksom alla andra raser ska få en rättvis chans att arbeta upp sin ras, stängdes novisklassen 1999-01-01. Vill man i dag ta in nytt ej registrerat avelsmaterial i europeaveln eller någon annan ras som godkänner öppen stambok så kan man vända sig till SVERAKs Avelsråd.

Inspirationskällor;
Bokförlaget FORUM, 1990, Forums Kattbok, Centraltryckeriet Borås
David Taylor, 1994, Du och din katt, Wahlström & Widstrand Stockholm
Erhållna tips och kunskaper från mitt tidigare medlemskap i rasringen, Nordiska Manx- och Européringen
Erhållna tips och kunskaper från mitt nuvarande medlemskap i rasringen, Klassisk Europé
Ständig uppdatering i kunskapsinhämtandet via alla fantastiska uppfödare med egna hemsidor på internet

Texten kommer från Ingela H. 
Katt.nu har fått enskilt tillstånd att kopiera denna text.

Lämna ett svar