Tillbaka till Kattgenetik

Del 7 – Silver- och chinchillafärger

I denna artikel kommer de sista generna som rör kattens färger att behandlas. Det gäller några av de mest spektakulära färgerna, nämligen silver- och chinchillafärgerna. Silverfärger har funnits hos både lång- och korthåriga raser, medan chinchillafärgen ursprungligen fanns hos perserkatter. Färgerna har funnits sedan 1800-talet. Nedärvningen av båda grupperna är ganska sent beskrivna och det råder fortfarande oenighet bland ”kattgenetiker” om nedärvningen av chinchillagruppens färger.

 Silverfärg

Silverfärg regleras via I-locus och nedärvs dominant. Detta locus har bara muterat en gång och har således bara två alleler.

ISilver, inhiberar svagt pigment, dominant, (mutant).
iNormal pigmentinsöndring i hårstrået, recessiv, (viltform).

I-genen orsakar att ”svagt” pigment inte bildas – det inhiberas. Genen kallas därför inhibitorgenen. Det svaga pigmentet sitter vid basen av hårstrået samt i de ljusa banden på agoutifärgade hårstrån. Pigmentet i dessa områden inhiberas och de blir vita i färgen. Det medför att agoutihår får en färgad spets, ett vitt band och ett färgat band och vitt in mot huden. Agoutikatterna benämns exempelvis silvertabby och silvertigré. De solida katterna blir smokefärgade, dvs de får en vit zon inne vid huden medan resten av hårstrået är färgat i grundfärgen. Bäst effekt får man om katten har bra underpäls, som t ex hos europé, britter och perser. Smokefärgen är nu även godkänd hos en rad kattraser som saknar underull, som orientaler, och där blir effekten av inhibitorgenen mer diffus. Inhibitorgenen har även en liten effekt på vissa grundfärger så att de blir något mörkare i tonen. Det gäller de diluterade färgerna bl a blått och creme, som kan bli ganska mörka och då kan vara svåra att skilja från svart och rött.

Silver
I-genen orsakar att ”svagt” pigment inte bildas – det inhiberas. Det svaga pigmentet sitter i basen av hårstrået samt i de ljusa banden på agoutifärgade hårstrån. Det medför att agoutihår får en färgad spets, ett vitt band och ett färgat band och vitt in mot huden.
Smoke
De solida katterna blir smokefärgade. Den yttersta delen av hårstrået är färgat med en önskad färg. Vid roten är hårstråna belagda med ett silvervitt band. Detta syns tydligast när man delar pälsen.

EXEMPEL 1 – Svartsilvertabby hankatt med svart honkatt båda homozygota för tabbymönster
Svartsilvertabby hankatt med genotyp AaIitbtb ger: AI, Ai, aI och ai.
Svart honkatt med genotyp aaiitbtb ger: enbart ai.
I korsningsschemat utelämnas T-locus som inte varierar. Kattungar med genotyp Aa blir tabbymönstrade och kattungar med genotyp aa blir solidfärgade.

Gameter hos hankatt
AI
Ai
aI
ai
Gameter hos honkatt
ai
AaIi
(=svartsilvertabby)
Aaii
(=bruntabby)
aaIi
(=svartsmoke)
aaii
(=svart)

Resultatet blir 25 % svartsilvertabby, 25 % bruntabby, 25 % svartsmoke och 25 % svarta kattungar.

Silver har även korsats in på abessinier. Under 70- och 80-talen gjordes olika korsningar bl a mellan aby och européer. Man startade med att korsa en viltfärgad abessinier AAiiTaTa och silvertigré europé AAIiTT. Låt oss titta närmare på detta i ett korsningsschema.

EXEMPEL 2 – Silvertigré europé hankatt med viltfärgad abessinier honkatt
Silvertigré europé hankatt med genotyp AAIiTT ger: IT och iT.
Viltfärgad abessinier honkatt med genotyp AAiiTaTa ger: enbart iTa.
I korsningsschemat utelämnas A-locus som inte varierar.

Gameter hos hankatt
IT
iT
Gameter hos honkatt
iTa
IiTaT
(=silverabessinier)
iiTaT
(=viltfärgad abessinier)

Resultatet blir 50 % heterozygota silverabessinier AAIiTaT och 50 % heterozygota viltfärgade abessinier AAiiTaT. Båda bär på anlag för tigré (T). Eftersom aby-anlaget är ofullständigt dominant över tigréanlaget ser de inte helt ut som utställningsabessinier. Dessa katter har tunna ränder på benen och ibland även på kroppen.

Man avlade vidare med de silverfärgade avkommorna för att få bort ränderna och fick fram homozygota silverabessinier AAIiTaTa. Därefter ville man få fram flera olika silvervarianter av abessinier. Man parade därför silverabessinier som var heterozygota i B-locus, AABblIiTaTa. Låt oss titta på detta i ett korsningsschema.

EXEMPEL 3 – Silverabessinier hankatt med silverabessinier honkatt båda heterozygota i B-locus
Både hankatten och honkatten har genotyp AABblIiTaTa och ger: BI, Bi, blI och bli.
I korsningsschemat utelämnas A- och T-locus som inte varierar.

Gameter hos hankatt
BI
Bi
blI
bli
Gameter hos honkatt
BI
BBII
(=silverabessinier)
BBIi
(=silverabessinier)
BblII
(=silverabessinier)
BblIi
(=silverabessinier)
Bi
BBIi
(=silverabessinier)
BBii
(=viltfärgad abessinier)
BblIi
(=silverabessinier)
Bblii
(=viltfärgad abessinier)
blI
BblII
(=silverabessinier)
BblIi
(=silverabessinier)
blblII
(=sorrelsilver-abessinier)
blblIi
(=sorrelsilver-abessinier)
bli
BblIi
(=silverabessinier)
Bblii
(=viltfärgad abessinier)
blblIi
(=sorrelsilver-abessinier)
blblii
(=sorrelabessinier)

Man får nu sorrelsilverabessinier. Bär katterna även på blått kan man få blåsilverabessinier (AABblddI-TaTa) och fawnsilverabessinier (AAblblddI-TaTa).

Golden- och chinchillagruppen
Chinchillakatter och shadedkatter har en päls med pigmentering endast i hårstråets topp – chinchilla har endast spetsen färgad, shaded har en större andel färgad. Detta kallas tipping, till skillnad från abessinierns viltfärg som kallas ticking. Detta ger en vit päls med ett svagt silverskimmer. När katten saknar silver blir hårstråna gulbeiga med svart tipping. Denna färg kallas golden, men hette tidigare chinchillagolden. Golden betecknar egentligen bara avsaknad av silver men används bara på katter som samtidigt har chinchillagenen.

Shaded
Den yttersta 1/3-delen av hårstrået är färgat med önskad färg
Chinchilla/shell 
Den yttersta 1/8-delen av hårstrået är färgat med önskad färg.

Tipping orsakas av en gen som ökar bredden på det ljusa bandet på agoutihårstrån. Detta anlag kallas vidbandsanlaget och sitter i ett locus som kallas Wb, vilket fortfarande är ett provisoriskt namn.

WbWide band gene, ökar bandbredden på agoutihår, suddar ut effekten av mönstergener, ofullständigt dominant, (mutant).
wbNormal bandbredd, recessiv, (viltform).

Wb är ofullständigt dominant över wb, jämför burma- och siamesanlagen, cb respektive cs. (Läs mer om burma- och siamesanlagen i artikeln ”Kattgenetik 6 – C-locus – Burma, siames m fl (maskade katter)”.)

Katter som är homozygota WbWb får bara tippen av hårstrået pigmenterat och det är mycket svårt att se deras mönstergen vars effekt nästan suddas ut. Katter med genotyp WbWb kallas alltså chinchillasilver om de är I- och shell golden om de är ii. Som nyfödda kan de vara ganska mörka. Detta beror på att hårstråna då är kortare och den svarta tippen utgör en större del av hårstrået än hos den vuxna katten. Ögonfärgen hos en chinchillasilver skall vara grön.

Om katten är Wbwb blir den svarta delen längre och katten ser mörkare ut. Man kan ibland se mer effekt av mönstergenen, framförallt på korthåriga katter, t ex lite mer ränder på benen. Dessa katter kallas shaded silver om de är I- och shaded golden om de är ii.

Skillnaden mellan chinchilla och shaded är dock ganska flytande. Detta har medfört att det finns andra teorier om nedärvningen eller att det finns kompletterande gener, polygener. (Läs om polygener – kvantitativa gener i Kattgenetik 1 – Grundläggande genetik. Begreppet polygener kommer även tas upp mer utförligt i en kommande artikel).

GIP Yamacatos Silver Yogi (”Yum-Yum”) är en Svart Shadedsilver hankatt (PER ns 11). Foto: S*Chief’s Birmor och Perser

Effekten av Wb och silver på nonagouti Tidigare trodde man att Wb bara hade effekt på agouti (genotyp A-). Man såg dock snart att smokar som föddes efter parning mellan chinchillor och solida perser blev betydligt ljusare än de gamla smokarna varit. Man hittade katter som såg ut som rena chinchillor, men som hade svart nosspeglar och något mörk nosrygg. De hade inte det riktigt vita agoutiansiktet.

EXEMPEL 4 – Chinchillasilver hankatt med svart honkatt
Chinchillasilver hankatt med genotyp AaIiWbWb ger: AIWb, AiWb, aIWb och aiWb.

Svart honkatt med genotyp aaiiwbwb ger: enbart aiwb.

Gameter hos hankatt
AIWb
AiWb
aIWb
aiwb
Gameter hos honkatt
aiWb
AaIiWbwb
(=shaded silver)
AaiiWbwb
(=shaded golden)
aaIiWbwb
(=shaded smoke)
aaiiWbwb
(=svart)

Resultatet blir 25 % shaded silver, 25 % shaded golden, 25 % shaded smoke och 25 % svarta. Den svarta kattungen har genotyp Wbwb där Wb är dolt. Katten kan ge chinchillafärger om den paras med en agouti med eller utan silver.

Delfi huskatt i färgen shaded silverspotted och vit. Foto/ägare: Anneli Ståhls.

Cameos
Katter som är röda och silver kallas ibland cameos (efter färgen på camébroscher). En shell cameo är en mycket ljus katt och de är ganska sällsynta. Genotypen är Aa/aaI-OOWbWb och katten ser nästan vit ut. En katt som har genotyp Aa/aaI-OOWbwb är lite mörkare, men ändå en ganska ljus katt. Färgen heter shaded cameo. Den vanligaste cameon verkar vara rödsilver eller cremesilver vilka har genotyp A-/aaD-Iiwbwb respektive A-/aaddIiwbwb.

Quattro 5 veckor gammal, rödsilvertabby.
Foto/ägare: Anna Holmberger.
Cameo är således egentligen ett ”samlingsnamn” för olika rödsilver med eller utan agouti och med eller utan chinchillagenen. Även hos katter med rödsilver gäller att mönstergenerna syns vare sig de är agouti eller nonagouti. Låt oss studera detta i ett korsningsschema mellan en rödsilverhona som är heterozygot i flera loci med en blå hane.

EXEMPEL 5 – Blå hankatt med med rödsilver honkatt
Blå hankatt med genotyp aaddiioY ger: adio och adiY.
Rödsilver honkatt med genotyp AaDdIiOO ger: ADIO, ADiO, AdIO, AdiO, aDIO, aDiO, adIO och adiO.

Gameter hos hankatt
adio
adiY
Gameter hos honkatt
ADIO
AaDdIiOo
(=silveragouti-* sköldpaddhona)
AaDdIiOY
(=rödsilver hane)

ADiO
AaDdiiOo
(=svartagouti-* sköldpaddhona)
AaDdiiOY
(=röd hane)

AdIO
AaddIiOo
(=blåsilveragouti-* sköldpaddhona)
AaddIiOY
(=cremesilver hane)

AdiO
AaddiiOo
(=blåagouti-* sköldpaddhona)
AaddiiOY
(=creme hane)

aDIO
aaDdIiOo
(=svartsmoke-sköldpaddhona)
aaDdIiOY
(=rödsilver hane)

aDiO
aaDdiiOo
(=svartsköldpaddhona)
aaDdiiOY
(=röd hane)

adIO
aaddIiOo
(=blåsmoke-sköldpaddhona)
aaddIiOY
(=cremesilver hane)

adiO
aaddiiOo
(=blåsköldpaddhona)
aaddiiOY
(=creme hane)

*Agouti kan bytas ut mot tabby eller tigré beroende på genotyp tbtb repektive TT.

Det blir många olika färger på kattungarna och en del är kanske inte så lätta att klassa när ungarna är små. Samtliga honor blir sköldpaddsfärgade. Den uppmärksamme läsaren undrar givetvis om inte kattungen med genotyp aaDdIiOY bör vara en rödsmoke i stället för en rödsilver. På motsvarande vis bör då kattungen med genotyp aaddIiOY vara en cremesmoke. Men eftersom mönstergenerna syns för alla röda och cremefärgade katter vare sig de är agouti eller nonagouti har dessa kattungar fenotyp rödsilver respektive cremesilver.

Smulan långhårig huskatt i färgen blåsköldpaddshadedsilver och vit.
Foto/ägare: Anneli Ståhls.
Sammanfattning av färgerna som gåtts igenom i detta avsnitt:

A-I-tbtbaaI-tbtbA-ii-tbtb
wbwbSilvertabbySmokeBruntabby
WbwbShaded silverShaded smokeShaded golden
WbWbChinchillasilverChinchillasmoke
=light smoke
Shell golden

Källor:
* Genetics for Cat Breeders, 3rd edition, Roy Robinson, Butterworth-Heinemann, ISBN 0 7506 3540 1.
* Katten i fokus, Ylva Stockelberg, Natur och kultur, ISBN 91-27-05879-4.


© Lottie Lundgren 

Lämna ett svar