Tillbaka till Kattgenetik

Del 4 – Choklad och dilution – B- och D-locus

Del 4 – Choklad och dilution – B- och D-locus

Trots att kattens päls visar en sådan mängd olika färger finns det bara två sorters pigment. Phaeomelanin som i grunden ger röd pälsfärg och eumelanin som ger svart. Nedärvningen av dessa pigment gick vi igenom i Kattgenetik del 2.

Det är utseendet på och fördelningen i hårstrået av pigmentkornen som ger den stora variationen av färger. Vi kommer i denna och följande artiklar att behandla några av de gener som påverkar pigmentkornens utseende och sättet de lagras in på i hårstrået.

B-locus – choklad och sorrel/kanel
Chokladfärg orsakas av en gen som gör att pigmentkornen blir något avlånga och därmed blir pigmentet försvagat. Om pigmentkornen är av normal form ger det svart färg. Anlaget för choklad är recessivt gentemot svart pälsfärg.

På abessinier och somali finns färgen sorrel. Anlaget för sorrel är recessivt mot både svart och choklad. För andra raser benämns denna färg kanel.

De svarta och bruna allelerna i B-locus benämns:
B = Svart, normalt pigment, dominant (viltform)
b = Choklad, avlånga pigmentkorn, recessiv till B och något ofullständigt dominant över bl (mutant)
bl = Kanel/sorrel, recessiv gentemot B och b (mutant)

Bella, en chokladfärgad perser.

*BILD: Kanel/sorrel*

Låt oss nu titta närmare på detta i ett korsningsschema.

Exemel 1 – Svart hankatt med anlag för kanel/sorrel med chokladfärgad honkatt med anlag för kanel/sorrel

Svart hankatt med genotyp Bbl ger: B och bl.
Chokladfärgad honkatt med genotyp bbl ger: b och bl.

Gameter hos hankatt
B
b1
Gameter hos
b
Bb
bb1
honkatt
b1
Bb1
b1b1

Förklaring: Bb & Bb1=svart , b1=choklad , b1b1=kanel/sorrel

Resultatet blir 50 % svarta, 25 % kanel/sorrel och 25 % chokladfärgade kattungar. Detta är deras utseende och det kallas fenotyp. De två svarta kattungarna ser dock inte likadana ut avseende genotyp. En är som hankatten Bbl, dvs bär på anlag för kanel/sorrel, medan den andra är Bb, dvs bär på anlag för choklad. (För repetition av begreppen fenotyp-genotyp och heterozygot-homozygot läs Kattgenetik 1 – Grundläggande genetik).

Rött och B-locus
Det är okänt hur b och bl påverkar rött pigment, men gör det sannolikt. Skillnaderna blir dock så små att man i praktiken inte helt säkert kan skilja en röd katt som är B- från en som är b-.

D-locus – dilution – blå
Blå färg orsakas av en gen som gör att pigmentkornen inte fördelas jämnt i hårstrået utan de klumpas ihop. Ljuset kommer då in mellan klumparna och sprider sig så att en utspädningseffekt uppstår. Detta kallas dilution. Svart pigment blir blått och rött pigment blir creme. Anlaget för dilution är recessivt.

Allelerna i D-locus benämns:
D = Fullfärg, normal pigmentfördelning i hårstråna, dominant (viltform)
d = Dilution, hopklumpning av pigmentkornen, recessiv (mutation)

Blå burman Ch S*Panigus Madame Treyve
på sommarpromenad. Ägare: S*Vectras

Låt oss studera effekten av dilution med hjälp av ett korsningsschema.

Om man parar en cremefärgad hankatt med en svart honkatt med anlag för blått spelar könet roll för färgutfallet. (För repetition av den könsbundna nedärvningen av rött pigment läs Kattgenetik 2 – Rött nedärvs könsbundet, sköldpaddsfärgade katter).

Exempel 2 – Cremefärgad hankatt med svart honkatt med anlag för blått

Cremefärgad hankatt med genotyp ddOY ger: dO och dY.
Svart honkatt med genotyp Ddoo ger: Do och do.

Gameter hos hankatt
dO
dY
Gameter hos
Do
DdOo
DdoY
honkatt
do
ddOo
ddoY

Förklaring: DdOo=svartsköldpadd hona , DdoY=svart hane, ddOo=blåsköldpadd hona, ddoY=blå hane

Man får svarta och blåa hanar och svartsköldpadd och blåsköldpadd honor. De svarta hanarna och svartsköldpaddsfärgade honorna bär alla på anlag för blått/dilution.

Kombination av D- och B-locus – lila och fawn

Dilutionsanlaget i dubbel uppsättning (dd) ger blå färg i stället för svart och creme i stället för röd. Tillsammans med chokladanlaget i dubbel uppsättning ger dd lila färg (bbdd). Tillsammans med anlaget för kanel/sorrel i dubbel uppsättning ger dd fawn (blbldd) – kallas även ”light lilac” i vissa länder. Man får här både en sammanklumpning av pigmentkornen och avlång form på dem.

Exempel 3 – Lila hankatt med anlag för kanel/sorrel med honkatt i samma färg och med samma anlag

Både lila hankatt och lila honkatt med genotyp ddbbl ger: db och dbl.

Gameter hos hankatt
db
db1
Gameter hos
db
ddbb
ddbb1
honkatt
db1
ddbb1
ddb1b1

Förklaring: ddbb & ddbb1=lila , ddblbl=fawn

Resultatet blir 75 % lila och 25 % fawn. De tre lila kattungarna ser dock inte likadana ut avseende genotyp. Två är som föräldrarna ddbbl, dvs bär på anlag för kanel/sorrel, medan den tredje är ddbb, dvs är ’renodlad’ lila utan anlag för kanel/sorrel.

Dilute modifier – Dm
Dm-genen är ett dominant anlag som modifierar färgen på alla katter med dilutionsanlaget i dubbel uppsättning – dd. Katter som är Dd eller DD påverkas inte alls av Dm-genen. Dm-påverkar en blå katt så att den blir mullvadsfärgad (caramel), en lila katt så att den blir lite blåbeige (taupe) och de cremefärgade katterna får en varm aprikosfärg (apricot).

Sammanfattning av färgerna som har gåtts igenom i detta avsnitt:

B-D-svart
B-ddblå
b-D-choklad
blblD-kanel/sorrel
b-ddlila
blbldfawn
B-ddDm-caramel
b-ddDm-taupe
OOddDm-apricot hona
OYddDm-apricot hane

Källor:
* Genetics for Cat Breeders, 3rd edition, Roy Robinson, Butterworth-Heinemann, ISBN 0 7506 3540 1.
* Katten i fokus, Ylva Stockelberg, Natur och kultur, ISBN 91-27-05879-4.


© Lottie Lundgren 

Lämna ett svar