Tillbaka till Kattgenetik

Del 2 – Rött nedärvs könsbundet, sköldpaddsfärgade katter

Kattgenetik
Kattgenetiken är läran om hur katten ärver sina egenskaper. En kattindivids speciella egenskaper är resultatet av arvsanlag och miljö. Vissa egenskaper som pälsens färger och mönster beror framförallt på arvet och påverkas mindre av miljön.

Kunskapen om kattgenetiken kan utnyttjas för att få fram vissa färger och mönster på kattungarna. Vilka färger ungarna har blir lättare att konstatera när man vet vilka anlag föräldrarna har eller inte har. Med genetikens hjälp kan man räkna ut vissa av de anlag en viss katt eller tidigare katter i stamtavlan har.

Vi kommer att i ett antal artiklar gå igenom de gener som ger upphov till de många färger och mönster som förekommer hos våra katter. Denna delen kommer att gå igenom de två olika pigmenten som finns – svart och rött – samt nedärvningen av dessa. I följande avsnitt kommer viltfärg, mönstergener, övriga färger samt anlag specifika för olika kattraser att gås igenom.

Färgernas uppbyggnad
Trots att kattens päls visar en sådan mängd olika färger finns det bara två sorters pigment. Phaeomelanin ger i grunden röd pälsfärg och eumelanin ger svart. Det är utseendet på och fördelningen i hårstrået av pigmentkornen som ger den stora variationen av färger. Det är viktigt att förstå att varje katts färg inte beror på en enda gen, utan på samverkan av en mängd gener.

Rött nedärvs könsbundet – O-locus
Av en slump sitter locus som reglerar om pigmentet skall bli svart eller rött på X-kromosomen hos katt. Detta medför att den röda färgen ärvs könsbundet. Svart pigment ger färger som svart, blått, choklad, lila m fl, medan rött pigment ger färgerna rött, creme m fl. Det locus som reglerar svart och rött pigment heter O för orange. Rött pigment tecknas O, medan svart pigment tecknas o.

 

 

Om man vill se vad som händer vid olika parningar mellan röda och svarta katter måste man således först se hur könskromosomerna kommer att se ut. Könet bestäms av könskromosomerna som betecknas XX för honor och XY för hanar. Vid parning ärver kattungen en kromosom från mamman och en från pappan. Från mamman kan det bara bli X, medan det kan vara X eller Y från pappan. Hanen får alltid sin X-kromosom från sin mamma och ger sin egen endast till sina döttrar.

Hanen, som endast har en X-kromosom, kan enbart ha anlag för rött (OY) eller svart (oY). Honan med sina två X-kromosomer kan ha anlag för både rött och svart samtidigt – ett anlag på vardera X-kromosomen – och hon blir då sköldpaddsfärgad (Oo). Orsaken till att det blir ett mosaikmönster är att den ena X-kromosomen i cellen inaktiveras på ett visst stadium i fosterutvecklingen (gäller alla djurslag), så att vissa cellgrupper i huden har en aktiv röd X-kromosom medan andra har en aktiv svart X-kromosom. Honan kan även vara enfärgat röd eller enfärgat svart.

Den könsbundna nedärvningen av röd färg hos katt gör således att bara honkatter kan bli sköldpaddsfärgade. Det finns sköldpaddsfärgade hanar även om det är mycket ovanligt. Då har de tex kromosomuppsättningen OoYY, dvs dubbelt antal könskromosomer, eller till och med olika kromosomuppsättningar i olika delar av kroppen. Sköldpaddsfärgade hanar är oftast sterila. Mycket ovanligt, men det förekommer, är också att katten har en könskromosom för lite (X-).

 

Exempel med korsningsscheman
Om man vill skapa sig en överblick över vad som händer vid parning mellan två olika katter, måste man först se hur hankattens och honkattens gameter (äggceller och spermier) kommer att se ut och vilka anlag som kan föras vidare. För enkelhets skull skriver man bara ut de anlag som är intressanta för det specifika fallet man är intresserad av.

Exempel 1 – Röd hankatt parad med svart honkatt
Röd hankatt med genotyp OY ger följande gameter: O och Y.
Svart honkatt med genotyp oo kan bara ge en sorts gameter: o.
Man kan nu placera in gameterna i ett korsningsschema för att se utfallet.

Gameter hos röd hankatt
O
Y
Gameter för
o
Oo
oY
svart honkatt

Förklaring: Korsningsschema där man sätter hanens gameter horisontellt och honans gameter vertikalt – sedan är det bara att lägga ihop.
Oo = sköldpaddsfärgad honkatt, oY = svart hankatt

Man får 50 % svarta hankattsungar och 50 % sköldpaddsfärgade honkattungar.

Exempel 2 – Sköldpaddsfärgad honkatt med svart hankatt
Svart hankatt med genotyp oY ger följande gameter: o och Y.
Sköldpaddsfärgad honkatt med genotyp Oo ger: O och o.
Rutschemat blir nu större eftersom honkatten nu ger två sorters gameter.

Gameter hos svart hankatt
O
Y
Gameter för
o
Oo
oY
sköldpaddsfärgad honkatt
O
OO
OY

Förklaring: OO = svart honkatt, Oo = sköldpaddsfärgad honkatt
oY = svart hankatt, OY = röd hankatt

Utfallet i denna parning blir 25 % svarta hankattsungar, 25 % röda hankattsungar, 25 % svarta honkattsungar och 25 % sköldpaddsfärgade honkattsungar.

Man skall dock ha i minnet att utfall enligt korsningsscheman ovan inte behöver gälla för en specifik kull. Ett korsningsschema visar snarare vilka färgvarianter som är möjliga för kullen. Procenttalen gäller först vid ett stort antal parningar.


Texten skriven av: Lottie Lundgren 

Källor:
* Genetics for Cat Breeders, 3rd edition, Roy Robinson, Butterworth-Heinemann, ISBN 0 7506 3540 1.
* Katten i fokus, Ylva Stockelberg, Natur och kultur, ISBN 91-27-05879-4.

Lämna ett svar