Tillbaka till Kattfakta

Kattgenetik

DEL 1 – Grundläggande genetik

Ordet genetik kommer från grekiskans gennan som betyder alstra, frambringa. Ett annat ord för genetik är ärftlighetslära.

Gregor Mendel kallas genetikens fader. Det var han som bl.a. korsade gula och gröna ärtor, och med hjälp av avkomman räknade ut vilken egenskap som var dominant respektive recessiv. Hans ärftlighetsteorier publicerades 1866, men det var många som till en början var skeptiska.

Gener är uppbyggda av DNA som i sin tur byggs upp av nukleotider, adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T). Det är sekvensen, ordningsföljden av dessa som bestämmer den genetiska koden. Tripletter av dessa baser leder till en viss aminosyrasekvens, som i sin tur avgör funktionen på proteinet. Det finns ca 20 st olika aminosyror.

Celldelning kan ske på två sätt. Mitos är vanlig celldelning som medför att likadana celler bildas. Meios innebär att könsceller bildas, där kromosomantalet är halverat – endast 19 stycken för kattens del. När ägget och spermien möts så blir det 38 stycken igen, hälften av anlagen från modern, och hälften från fadern.

Människan har 46 kromosomer, d.v.s. 23 par, medan katten har 38 kromosomer och 19 par. Hanen har en X och en Y kromosom, medan honans könskromosomer består två stycken X. Ett locus är den del på kromosomen där en gen finns. När en gen i ett locus, som reglerar en egenskap, förekommer i olika varianter kallas dessa alleler. Alleler är således arvsanlag med olika verkan, men med samma läge på de två parkromosomerna.

Med fenotyp menas utseendet, d.v.s. de gener som verkligen uttrycks. Genotypen bestäms av vilka gener som finns, en del dominanta, och en del recessiva, och det innebär att fenotyp och genotyp kan se olika ut för samma individ.

Med homozygot menas att anlaget finns i dubbel upplaga. Heterozygot betyder att anlagen är olika. Om en katt med svart päls är homozygot, så innebär detta att båda kromosomparen kodar för svart färg. Om katten däremot är heterozygot svart, så innebär det att kromosomparen kodar för olika egenskaper. Det ena anlaget kan koda för svart, och det andra för blått, men p.g.a. att svart är dominant över blått, så uppträder en svart päls.

Trots alla olika färger som katter kan uppträda i, så finns endast två sorters pigment, svart och rött. Färgämnet heter melanin, där eumelanin är svart pigment, och phaeomelanin är rött.

Blå pälsfärg uppträder p.g.a. att de svarta färgpigmenten är ihopklumpade, så att våra ögon inte kan uppfatta den svarta färgen, utan den ser i stället ut som blå. Man säger att blått är en dilution, utspädning av svart. På motsvarande sätt är creme en dilution av rött. Detta är två utav flera exempel på hur våra ögon kan uppfatta samma färgpigment på olika sätt.

Polygener är kvantitativa gener, där mängden av dessa påverkar fenotypen. Ett exempel är färgintensiteten. Polygener styr om pälsfärgen blir mörk eller ljus.

Det är mutationer, spontana förändringar i arvsmassan, som lett fram till vår tids tamkatts olika nyanser och färgteckningar i pälsen. En mutation kan vara positiv eller negativ. En mutation som inte innebär en fördel i naturen, sprids inte vidare. Om mutationen på något sätt innebär ökad livsduglighet, så leder detta till att den sprids och etablerar sig. Inom kattaveln är det inte naturen som styr vilka egenskaper som ska fortleva, utan vi människor.

DominantRecessivt
svartblå, choklad
chokladlila, kanel
rödcreme
vitalla färger
svartsköldpaddblåsköldpadd (blåcreme)
svartsköldpadd & vitblåsköldpadd & vit
korthårlånghår
normalpälsrex (lockig päls)
manxsvansnormal svans
polydactyli (extra tår)normala tår

 


DEL 2 i serien Kattgenetik finner du här.

Vill du hjälpa till med en genetikdel? Hör av dig till oss, och berätta om vad du vill skriva.
Tack till Lottie Lundgren för alla råd & tips!

Källor:
Anteckningar från Genetikkurs 2p
Vår vän katten av Eugenia Natoli, 1987
Stora Kattboken av Dorothy Silkstone Richards, 1989
Katten av Kate Stierncreutz, 1980
Kattens sjukdomar av Anne-Marie Nilsson
Bra Böckers Stora Läkarlexikon

Del 10 – Rasspecifika gener

Denna del av kattgenetiken kommer tillägnas de gener som ligger till grund för några mer ovanliga kattraser: sphynx, manx & cymric, japanese bobtail, ring tailed sing-a-lings, scottish fold, american curl och munchkin. Flera av dessa raser finns dock inte i Sverige varför jag har fått söka utanför landets gränser efter bildmaterial. Sphynx Hårlösa katter har …

Del 2 – Rött nedärvs könsbundet, sköldpaddsfärgade katter

Kattgenetik Kattgenetiken är läran om hur katten ärver sina egenskaper. En kattindivids speciella egenskaper är resultatet av arvsanlag och miljö. Vissa egenskaper som pälsens färger och mönster beror framförallt på arvet och påverkas mindre av miljön. Kunskapen om kattgenetiken kan utnyttjas för att få fram vissa färger och mönster på kattungarna. Vilka färger ungarna har …

Del 3 – Viltfärg och mönstergener

  Del 3 – Viltfärg och mönstergener I del 2 av Kattgenetik diskuterades nedärvningen av svart och rött pigment samt sköldpaddsfärgade katter. I den här delen skall vi gå igenom nedärvningen av viltfärg och mönstergener. Sköldpaddsfärgade katter ser visserligen mer eller mindre mönstrade ut, men det är dock inget egentligt mönster i kattvärlden.   Abessinier, ABY …

Del 4 – Choklad och dilution – B- och D-locus

Del 4 – Choklad och dilution – B- och D-locus Trots att kattens päls visar en sådan mängd olika färger finns det bara två sorters pigment. Phaeomelanin som i grunden ger röd pälsfärg och eumelanin som ger svart. Nedärvningen av dessa pigment gick vi igenom i Kattgenetik del 2. Det är utseendet på och fördelningen i …

Del 5 – C-locus – Burma och siames m fl

I de tidigare artiklarna har vi gått igenom de gener som berör grundfärger och mönster. I denna artikeln skall vi gå igenom de intressanta och mycket populära färgerna som styrs av generna i C-locus för att i nästa artikel fortsätta med att diskutera vit färg och vitfläckighet. C-locus Detta locus har muterat flera gånger och …

Del 6 – Vit färg och vitfläckighet

Vit pälsfärg uppstår vid avsaknad av pigment. Det är tre olika anlag som kan ge upphov till vit pälsfärg hos katt. I Kattgenetik del 5 diskuterades albinoanlaget, vilket nedärvs autosomalt recessivt. Detta avsnitt kommer vi att ägna åt generna för dominant vitt respektive vitfläckighet. Vit färg Nedärvningen av vit pälsfärg är ganska väl undersökt på katt. Anlaget …

Del 7 – Silver- och chinchillafärger

I denna artikel kommer de sista generna som rör kattens färger att behandlas. Det gäller några av de mest spektakulära färgerna, nämligen silver- och chinchillafärgerna. Silverfärger har funnits hos både lång- och korthåriga raser, medan chinchillafärgen ursprungligen fanns hos perserkatter. Färgerna har funnits sedan 1800-talet. Nedärvningen av båda grupperna är ganska sent beskrivna och det …

Del 8 – Kattgenetik – Pälsvarianter

Detta avsnitt i kattgenetikserien kommer vi att ägna åt några av de gener som reglerar pälsens typ och längd och ger upphov till de olika pälsvarianterna. Pälsen Katten har en av däggdjurens hårtätaste pälsar med flera hårstrån i varje hårfollikel. Hårstråna växer i faser och under tillväxtfasen växer de 250-300 mikrometer per dag. När hårstrået …

Del 9 – Kattgenetik – Polygener

Huvudgener och polygener Många av de gener vi hittills behandlat har varit begränsade till ett locus med två eller flera alleler, där respektive allel kännetecknas av olika utmärkande karakteristika som nedärvs som väl definierade egenskaper. En solidsvart katt (genotyp aa) skiljer sig klart från en katt som är agouti (genotyp A-) och visar någon mönstergen …

FIFe’s Färgnummersystem – EMS

Ska du anmäla dina katt till utställning? Här hittar du FIFe’s färgnummersystem som innehåller information om hur de olika kattraserna kategoriseras, ögonfärger, pälsfärger, mönster och svanslängd. Källan är Sydkattens otroligt bra handbok; “Katten som hobby” som är utformad av Anna-Lena Enochsson.     Raser   Kategori 1 EXO Exotic PER Perser Kategori 2 MCO Maine …

Ordlista – Kattegenetik

Ordlista Adenin En nukleotid som bygger upp DNA, förkortning A Agouti När pälshåren innehåller olika färgband. Viltfärg är ett annat ord. Allel Arvsanlag med olika verkan, men med samma läge på de två parkromosomerna Aminosyra Bygger upp protein Aminosyrasekvens Aminosyrornas ordningsföljd, avgör proteinets funktion Cytosin En nukleotid som bygger upp DNA, förkortning C Dilution Utspädning, …

Lämna ett svar