Tillbaka till Kattfakta

Del 1 – Kattens spinnande

Kattens spinnande, eller kurrande om en del kattägare väljer att kalla det för, är fortfarande en olöst gåta. Man vet inte hur katten alstrar spinn-ljudet, men man har olika teorier. Den senaste teorin är att spinnandet uppstår i bakre hålvenens vägg, och att ökat blodflöde gör att blodkärlets radie minskar, och att vibrationerna som uppstår fortplantar sig till de övre luftvägarna.

Det är inte bara tamkatten som kan spinna, utan även vildakatten Snöleoparden. Det är ett medfött betteende, och ”spinntemperamentet” anses gå i arv – d.v.s. hur benägen en katt är att spinna.

Katten kan spinna olika högt, och när den spinner på lägsta nivå, kan inte våra människoöron uppfatta det. Katten kan börja spinna av olika anledningar:

      • När de mår bra och ligger i ditt knä
      • När de har ont, som t.ex. vid förlossning – då spinner den blivande kattmamman.
      • Som ett bevis på beroende, underlägsenhet

Kattungen spinner när den diar sin kattmamma och fortsätter med beteendet mot oss människor. Den spinner när den mår bra, men visar samtidigt sitt beroende. Vi är dess ”kattmamma” och får den att behålla sitt ”barnsliga” beteende livet ut.

Källor:
Katten av Kate Stierncreutz
Forums Kattbok av Fernand Méry

Lämna ett svar